RLB52 Kreacionismus a evolucionismus

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na otázky kosmologie, jak byly formovány především v křesťanství. Zvláštní pozornost je věnována vztahu evoluce a stvoření, vztahu vědy (zvláště evoluční biologie) a náboženství. Podrobně je traktován tzv. vědecký kreacionismus v USA a jinde ve světě (19. a 20. století). Kurz sestává z přednášek a seminářů, doplněn je o promítání "vědecko" kreacionistických filmů. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základům sporu kreacionismus versus evolucionismus a bude umět vysvětlit argumenty obou stran.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude studentka/student schopna/schopen:
 • definovat základní vztahy mezi náboženskou a vědeckou interpretací světa;
 • definovat základní podoby náboženského pojetí stvoření;
 • popsat základní strukturu vědeckého pojetí evoluce;
 • ukázat konkrétní příklady disputací mezi kreacionismem a evolucionismem.
 • Osnova
  • (0) Úvodní informace k předmětu.
  • (1) Křesťanské pojetí stvoření: dějiny vývoje myšlenky.
  • (2) Křesťanské pojetí evoluce: dějiny vývoje myšlenky.
  • (3) "Vědecký" kreacionismus: vymezení pojmu I.
  • (4) "Vědecký" kreacionismus: vymezení pojmu II.
  • (5) Strategie prosazování "vědeckého" kreacionismu v USA a ve světě.
  • (6) Evoluční teorie a kritérium falzifikace.
  • (7) "Vědecký" kreacionismus" jako pseudověda.
  • (8) Případová studie: pojem druhu ve "vědeckém" kreacionismu.
  • (9) "Vědecký" kreacionismus a média.
  • (10) Případová studie: archa Noemova (katastrofismus versus uniformismus?).
  • (11) Případová studie: člověk - současník dinosaurů?
  • (12) "Vědecký" kreacionismus v České republice.
  Literatura
   povinná literatura
  • DAVIES, Merryl Wyn. Darwin a fundamentalismus. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 70 s. ISBN 8072542672. info
  • BĚLKA, Luboš. Evolucionismus a vědecký kreacionismus. Brno: CERM, 1998. 9 s. ISBN 80-7204-079-0. info
   doporučená literatura
  • DARWIN, Charles. Darwinův Původ druhů v ilustracích. Edited by Richard Leakey, Illustrated by Richard E. Leakey. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 220 s. ISBN 80-7038-023-3. info
  • Okultismus a věda. Translated by Kateřina Štěpánková. Praha: Stanislav Libovický, 1994. 190 s. ISBN 80-901672-0-9. info
  • Spor o Darwina. Edited by Phillip E. Johnson - Alena Koželuhová. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1996. 211 s. ISBN 80-85495-57-0. info
  Výukové metody
  přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů, referát.
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 procent, tj. 60 bodů ze 100. Test tvoří 100 % celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2019.