RLB539 Antropologie utrpení, nemoci a nejistoty

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lidské jednání prakticky neustále ovlivňují neočekávané, často neočekávatelné, okolnosti. Běžné každodenní interakce jsou plné nedorozumění, běžný každodenní život spoluformují nahodilé události. Některé z nich přináší do života jedinců i kolektivů těžké výzvy pro morální žití: nemoc, násilí, smrt, katastrofy. Do životů lidí často zasahují zcela neočekávaně. Nikdo je nevítá, ale každý je nucen se s nimi nějak vyrovnat. Jak každodenní drobné neočekávatelnosti, tak velké životní výzvy lidé dokáží, a musí dokázat, zvládat,k čemuž využívají řadu strategií a technik. Mnohé mají podobu institucionalizovaných postupů. Ovšem nečekané výzvy jsou tak rozmanité a nesou v konkrétních případech tak rozličné důsledky, že vždy nevyhnutelně vyžadují uplatnění improvizací a inovací. Nevyhnutelnost nahodilostí činí lidi skutečnými mistry v improvizací.


Protože jsou ale uvedené situace nevyhnutelně plné nahodilostí, má v jejich zvládání jen omezený význam kalkulace a plánování. Neočekávatelnosti charakterizují lidskou situaci způsobem, který lidi nevyhnutelně provazuje napříč časem a kulturami. Kategorie “tradičního” a “moderního”, “racionálního” a “iracionálního” v nich selhávají a všichni lidé bez rozdílu začínají obývat stejné krajiny emocí, humoru, naděje a magického myšlení. Vše z těchto oblastí mimo racionální kalkulaci se však v těchto komplexních situacích stává naprosto praktickým, pragmatickým a doslova životně důležitým.


Cílem kurzu je poskytnout studujícím poznatky a metodické nástroje vyvíjené zejména v kulturní a sociální antropologii pro porozumění a studium lidského jednání v uvedených situacích. Zároveň se tím objasní význam těchto postupů a metod pro religionistiku a její schopnost studovat pragmatickou povahu náboženského a magického jednání, které je doposud nahlíženo spíš jako jednání iracionální.

Výstupy z učení
Po absolvování kurzu jsou studující schopni:
 • objasnit zásadní význam studia pragmatického zvládání nejistoty pro teorii náboženství;
 • popisovat a analyzovat lidské jednání v existenciálních situacích empiricky pomocí antropologických nástrojů;
 • chápat základní společenské souvislosti nemoci, zvládání smrti a neštěstí;
 • pěstovat si teoretickou a metodologickou citlivost pro spojování se s lidmi v těžkých životních situacích prostřednictvím výzkumného protokolu;
 • vytvářet si schopnost morálně nesoudit jednání lidí v těžkých situacích, ale s respektem a symetricky studovat jeho sociální souvislosti.
 • Osnova
  • Organizační úvod
  • Antropologie a existenciální situace
  • Běžnost nahodilosti v každodenním jednání
  • Komplexita
  • Magie komplexity
  • Biografické narušení
  • Sociální souvislosti nemoci
  • Nemocné tělo
  • Přechody snadné a nesnadné
  • Ontologická politika zvládání nemocného těla
  • Magie rozsudku smrti
  • Teorie a metoda existenciální antropologie
  Výukové metody
  četba, přednášky, seminární diskuse
  Metody hodnocení
  výzkumná zpráva v podobě krátké eseje, seminární aktivita, seminární kolokvium
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.