RLB539 Anthropology of Suffering, Desease and Uncertainty

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Sedlářová
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Lidské jednání prakticky neustále ovlivňují neočekávané, často neočekávatelné, okolnosti. Běžné každodenní interakce jsou plné nedorozumění, běžný každodenní život spoluformují nahodilé události. Některé z nich přináší do života jedinců i kolektivů těžké výzvy pro morální žití: nemoc, násilí, smrt, katastrofy. Do životů lidí často zasahují zcela neočekávaně. Nikdo je nevítá, ale každý je nucen se s nimi nějak vyrovnat. Jak každodenní drobné neočekávatelnosti, tak velké životní výzvy lidé dokáží, a musí dokázat, zvládat,k čemuž využívají řadu strategií a technik. Mnohé mají podobu institucionalizovaných postupů. Ovšem nečekané výzvy jsou tak rozmanité a nesou v konkrétních případech tak rozličné důsledky, že vždy nevyhnutelně vyžadují uplatnění improvizací a inovací. Nevyhnutelnost nahodilostí činí lidi skutečnými mistry v improvizací.


Protože jsou ale uvedené situace nevyhnutelně plné nahodilostí, má v jejich zvládání jen omezený význam kalkulace a plánování. Neočekávatelnosti charakterizují lidskou situaci způsobem, který lidi nevyhnutelně provazuje napříč časem a kulturami. Kategorie “tradičního” a “moderního”, “racionálního” a “iracionálního” v nich selhávají a všichni lidé bez rozdílu začínají obývat stejné krajiny emocí, humoru, naděje a magického myšlení. Vše z těchto oblastí mimo racionální kalkulaci se však v těchto komplexních situacích stává naprosto praktickým, pragmatickým a doslova životně důležitým.


Cílem kurzu je poskytnout studujícím poznatky a metodické nástroje vyvíjené zejména v kulturní a sociální antropologii pro porozumění a studium lidského jednání v uvedených situacích. Zároveň se tím objasní význam těchto postupů a metod pro religionistiku a její schopnost studovat pragmatickou povahu náboženského a magického jednání, které je doposud nahlíženo spíš jako jednání iracionální.

Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu jsou studující schopni:
 • objasnit zásadní význam studia pragmatického zvládání nejistoty pro teorii náboženství;
 • popisovat a analyzovat lidské jednání v existenciálních situacích empiricky pomocí antropologických nástrojů;
 • chápat základní společenské souvislosti nemoci, zvládání smrti a neštěstí;
 • pěstovat si teoretickou a metodologickou citlivost pro spojování se s lidmi v těžkých životních situacích prostřednictvím výzkumného protokolu;
 • vytvářet si schopnost morálně nesoudit jednání lidí v těžkých situacích, ale s respektem a symetricky studovat jeho sociální souvislosti.
 • Syllabus (in Czech)
  • Organizační úvod
  • Antropologie a existenciální situace
  • Běžnost nahodilosti v každodenním jednání
  • Komplexita
  • Magie komplexity
  • Biografické narušení
  • Sociální souvislosti nemoci
  • Nemocné tělo
  • Přechody snadné a nesnadné
  • Ontologická politika zvládání nemocného těla
  • Magie rozsudku smrti
  • Teorie a metoda existenciální antropologie
  Teaching methods (in Czech)
  četba, přednášky, seminární diskuse
  Assessment methods (in Czech)
  výzkumná zpráva v podobě krátké eseje, seminární aktivita, seminární kolokvium
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  The course is taught once in two years.
  The course is taught: every week.
  The course is also listed under the following terms Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/RLB539