RLB54 Buddhistická ikonografie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA10 Buddhismus I && RLA11 Buddhismus II ) || ( RLKA10 Buddhismus I && RLKA11 Buddhismus II ) || ( RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus ) || JAP149 Buddhism: Teaching&Practice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává základní přehled buddhistické ikonografie (deskriptivní analýzy buddhistického obrazového uměleckého vyjádření) a buddhistické ikonologie (interpretace významu zobrazení). Vedle otázek ikonografických pojednává i o buddhistické architektuře, sakrálních a kultovních stavbách, zvláštní pozornost je věnována dvěma okruhům: (1) deskripci, historii a typologii buddhistických stúp a (2) popisu jednotlivých tibetských panteonů. Na konci tohoto kurzu budou studenti a studentky schopni porozumět základním ikonografickým textům a budou umět vysvětlit rituální užití textu. Taktéž se budou orientovat ve vizuální stránce textů, tj. hrozivých a pokojných buddhistických božstvech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • definovat základní vztahy v rámci buddhistického panteonu;
 • definovat základní podoby buddhistických božstev;
 • popsat základní strukturu buddhistického panteonu;
 • ukázat konkrétní příklady jednotlivých tibetských panteonů.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Přehled literatury, cizojazyčné a české práce - tištěné i elektronické - vztahující se k tématu, internetové zdroje.
  • Ikonografie a ikonologie.
  • Buddhistická symbolika (osm šťastných symbolů, mudry, ásany, atributy).
  • Buddhistická architektura, historický a geografický přehled.
  • Stúpa a další kultovní stavby.
  • Historický Buddha Šákjamuni a jeho ikonografické znázorňování v dějinách buddhismu.
  • Popis a rozbor různých buddhistických panteonů, historie, mýty a legendy vztahující se k hlavním postavám panteonu.
  • Tibetská umělecká tradice, tibetský panteon.
  • Mongolské a burjatské buddhistické umění.
  • Tibetský buddhistický panteon: Buddhové a bódhisattvové.
  • Tibetský buddhistický panteon: Ochránci náboženství a ženská božstva.
  • Tibetský buddhistický panteon: Význačné buddhistické historické a legendární postavy.
  Literatura
   povinná literatura
  • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 9788021065482. info
   doporučená literatura
  • HELLER, Amy. Tibetan art :tracing the development of spiritual ideals and art in Tibet, 600-2000 A.D. Milan: Jaca Book, 1999. 239 s. ISBN 88-16-69004-6. info
  • Tibetan art :towards a definition of style. Edited by Jane Casey Singer - Philip Denwood. London: Laurence King & Alan Marcuson, 1997. 319 s. ISBN 0-8348-0394-1. info
  • RHIE, Marylin M. a Robert A. F. THURMAN. The sacred art of Tibet. Expanded ed. London: Thames and Hudson, 1997. 488 s. ISBN 0500017182. info
  • FISHER, Robert E. Art of Tibet. London: Thames and Hudson, 1997. 224 s. ISBN 0500203083. info
  • RAWSON, Philip. Sacred Tibet. London: Thames and Hudson, 1991. 96 s. : il. ISBN 0-500-81032-X. info
  Výukové metody
  přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů.
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2020.