RLB78 Aktuální náboženská situace v ČR

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem kurzu je seznámit frekventanty s hlavními trendy současného náboženského života v ČR, s genezemi těchto trendů a s možnými vyhlídkami do budoucna. Důraz bude dáván především na proměny náboženského života v české společnosti po r. 1989, a to s ohledem na politické, sociální a hospodářské změny.
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu.
 • (1) Historický vývoj náboženské situace v českých zemích I – christianizace českých zemí a její specifika, vývoj do roku 1627.
 • (2) Historický vývoj náboženské situace v českých zemích II – proměny po roce 1627, josefínské reformy, náboženství a národní obrození.
 • (3) Náboženská situace za 1. republiky – role náboženství v novém státě, vznik „národní“ církve, náboženství a nacionalismus.
 • (4) Náboženská situace v komunistickém režimu – represe a spolupráce, tolerované a pronásledované skupiny, náboženský disent, podzemní církev.
 • (5) Legislativní rámec náboženského života – zákony a zákonné normy, kriminalizace některých forem náboženského života.
 • (6) Náboženství v politickém životě – role náboženství při vytváření českého politického života.
 • (7) Česká společnost a sekularizace – geneze, současná situace, výhledy.
 • (8) Katolická církev po roce 1989 – politické a sociální změny v kontextu desetiletí duchovní obnovy, problém žitého a deklarovaného náboženství, restituce.
 • (9) Situace velkých protestantských denominací po roce 1989 – snaha o nalezení místa, soudobé formy protestantismu u nás.
 • (10) Náboženské novotvary v ČR I – vývoj a podmínky existence po roce 1989.
 • (11) Náboženské novotvary v ČR II – stručný přehled.
 • (12) Závěrečná diskuse.
Literatura
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie nových náboženských směrů a hnutí v ČR. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071787981. info
 • GREELY, Andrew. Religion in Europe at the End of the Second Millennium. 1. vyd. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 2003. ISBN 0-7658-0131-0. info
 • HANUŠ, Jiří a (ed.). Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU, 2000. ISBN 80-210-2251-5. info
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: DINGIR, 1998. 137 s., 4. ISBN 80-902528-0-X. info
 • FIALA, Petr. Katolicismus a politika :o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 349 s. ISBN 80-85959-01-1. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koinótés : Felix M. Davídek a skrytá církev. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1994. 177 s., [1. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba a analýza textu
Metody hodnocení
Podmínky ukončení:
(a) závěrečný test (min. 60 %);
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2004, jaro 2007, jaro 2009, podzim 2011, jaro 2014, podzim 2016.