RLBcB021 Náboženství a politika

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky || RLBcA001 Úvod do religionistiky || RLBcKA001 Úvod do religionistiky ) && ( RLA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLKA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLBcA013 Úvod do metodologie výzkumu || RLBcKA013 Úvod do metodologie výzkumu ) && ! RLB21 Náboženství a politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní vymezení vztahu mezi politikou a náboženstvím a rozbor transformace klíčových pojmů a koncepcí souvisejících s danou problematikou. Pozornost bude věnována zejména roli náboženství v procesu legitimizace politických struktur, vlivu náboženství na vytváření politických ideologií, komparaci vztahu mezi mocí a náboženstvím v tradičních a moderní společnosti a v neposlední řadě také problémům spojeným s náboženským fundamentalismem a procesem desekularizace.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování kurzu schopen/a:

 • identifikovat hlavní problémy vztahu mezi politikou a náboženstvím;
 • kriticky reflektovat klíčové rysy vztahu moderní společnosti k náboženství a náboženským systémům;
 • analyzovat a interpretovat významné koncepty a pojmy vymezující vztah mezi politikou a náboženství v moderní společnosti;
 • popsat a interpretovat rozdíly v nejvýznamnějších legislativních úpravách týkajících se činnosti náboženských skupin.
 • Osnova
  • Základní vymezení vztahu mezi náboženstvím a politikou I. - kritika selektivního pojetí náboženství; Základní vymezení vztahu mezi náboženstvím a politikou II. – tzv. sekularizační teze a její kritika; Náboženství jako prostředek legitimizace sociální reality; Náboženství a politické struktury I - sakralizace panovníka a státu, etnika a národa; Náboženství a politické struktury II - sakralizace sociální a politické změny; Proces sociální a politické diferenciace v moderní společnosti; Koncept tzv. politických náboženství; "Střet civilizací": teoretický koncept nebo politický nástroj; Náboženský nacionalismus a náboženský fundamentalismus v moderním svět.
  Literatura
   povinná literatura
  • DAVIE, Grace. Výjimečný případ Evropa : podoby víry v dnešním světě. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 207 s. ISBN 9788073251925. info
  • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
  • BARŠA, Pavel. Západ a islamismus :střet civilizací, nebo dialog kultur? 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 188 s. ISBN 80-85959-96-8. info
  • ASAD, Talal. Genealogies of religion :discipline and reasons of power in christianity and islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 335 s. ISBN 0-8018-4632-3. info
   doporučená literatura
  • BERGER, Peter L., Grace DAVIE a Effie FOKAS. Religious America, secular Europe? : a theme and variation. Aldershot, England: Ashgate, 2008. 168 s. ISBN 9780754660118. info
  • HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270, 3 s. ISBN 80-7325-071-3. info
  • HANUŠ, Jiří. Náboženství a jeho vitalita. Náboženství a politika podle Jacoba Burckhardta. Praha: Dingir, 2003. ISBN 1212-1371. info
  • DAVIE, Grace. Religion in modern Europe : a memory mutates. New York: Oxford University Press, 2000. viii, 218. ISBN 0198280653. info
  Výukové metody
  Přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů, zpracovávání konspektů.
  Metody hodnocení
  Znalostní test (70%); aktivní účast v hodinách (30%)
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcB021