RLBcB094 Novokřtěnci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB94 Novokřtěnci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz sleduje vývoj novokřtěnectví od jeho počátků v době reformace se zaměřením na období pobytu novokřtěnců na jižní Moravě v 16. století. V navazující části jsou sledovány osudy novokřtěnců v době po Bílé Hoře přes exil v Transylvánii a Rusku až po jejich zakotvení v USA a Kanadě. Kurz je zaměřen na představení nejen teologických pozic v kontextu evropské reformace, ale také jejich praktického uplatnění v každodenním životě s ohledem na sociální, ekonomické či demografické aspekty života novokřtěnců.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen: - orientovat se ve skupinách radikální reformace a jejich vztazích ke katolické církvi i protestantských církvím v Evropě; - demonstrovat základní faktografickou znalost dějin novokřtěnectví; - kriticky pracovat s prameny k dějinám novokřtěnectví na Moravě; - kriticky pracovat s moderními badatelskými koncepty spojovanými s novokřtěnectvím.
Osnova
  • (0) Úvodní informace k předmětu, požadavky na ukončení, literatura. (1) Radikální reformace a počátky novokřtěnectví. (2) Šíření novokřtěnectví v Evropě, perzekuce novokřtěnců. (3) Náboženské poměry na Moravě v 16. stol., hospodářsko-společenská situace. (4) Formování novokřtěneckých obcí na jižní Moravě. (5) Každodenní život v haushabenech, strava, práce, škola, výchova. (6) Náboženský život - obřady životního cyklu, svátky, teologie. (7) Problém autority a moci - hierarchie v obci. (8) Bílá hora a její dopad na náboženské poměry na Moravě. (9) Migrace do Transylvánie a Ruska. (10) Hutterité v USA a Kanadě ve 20. století. (11) Hutterité v USA a Kanadě - problémy a výzvy současnosti. (12) Závěrečný test. Aktuální sylabus kurzu pro daný semestr viz Studijní materiály předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • HOSTETLER, John Andrew. Hutterite society. Johns Hopkins pbk. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977. xvi, 403. ISBN 0801819563. info
    doporučená literatura
  • Dějiny Moravy. Díl 2, Morava reformace renesance a baroka (Variant.) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 6, Dějiny Moravy. Díl 2, Morava reformace, renesance a baroka. info
  • PACKULL, Werner O. Hutterite beginnings : communitarian experiments during the Reformation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. xi, 440. ISBN 0801862566. info
  • CLASEN, Claus Peter. Anabaptism. A Social History, 1525-1618. Ithaca: Cornell University, 1972. ISBN 080140696X. info
  • ZEMAN, Jarold Knox. The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia 1526-1628 : a study of origins and contacts. Hague: Mouton, 1969. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia:
(a) písemně odevzdaný referát (3-4 stran) - zpracování novokřtěnecké lokality na jižní Moravě, jedná se o předpoklad ukončení, do hodnocení se promítá 25%.
(b) závěrečný písemný test o 20 otázkách, pro úspěšné ukončení kurzu je nutno správně zodpovědět 60% otázek. Hodnocení testu představuje 75% celkového hodnocení kurzu.
Informace učitele
Podrobný sylabus kurzu a požadavky na jeho ukončení jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.