RLBcB215 Náboženství v Polsku

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I || RLBcA006 Křesťanství I || RLBcKA006 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II || RLBcA007 Křesťanství II || RLBcKA007 Křesťanství II ) && ! RLB215 Náboženství v Polsku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem kurzu je seznámit jeho frekventanty se základními problémy, postavami, událostmi a proudy v „náboženských“ dějinách Polska. Hlavní pozornost bude přitom věnována zejména vztahu mezi náboženstvím a vytvářením politické a kulturní identity polského národa.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvován kurzu schopen/a:

 • identifikovat hlavní trendy religiozity v polské společnosti;
 • kriticky reflektovat klíčové rysy vztahu polské společnosti k náboženství a vybraným náboženským skupinám;
 • popsat a vysvětlit a kriticky reflektovat některé specifické rysy polské religiozity (např. tzv. polský náboženský nacionalismus)
 • Osnova
  • Christianizace Polska a počátky „katolické identity“ Polska; Náboženská pluralita v raně novověkém Polsku I – katolická, řeckokatolická a pravoslavná církev; Náboženská pluralita v raně novověkém Polsku II – protestantské denominace; Polsko jako centrum aškenázského judaismu I: Polsko-židovské vztahy v proměnách staletí (středověk); Polsko jako centrum aškenázského judaismu II: Polsko-židovské vztahy v proměnách staletí (novověk); Katolicismus a nacionalismus jako základní faktory vytváření moderní polské politické identity; Katolická církev v nacistickém a komunistickém režimu; Mezi katolickým ultrakonzervatismem a sekulárním liberalismem: Náboženství a polská společnost na konci 20. a na začátku 21. století; Významná sakrální místa v Polsku.
  Literatura
   povinná literatura
  • KOEHLER, Krzysztof, Michał ŁUCZEWSKI, Paweł MILCAREK a Paweł ROJEK. Pánbíčkáři : odkud se vzal polský katolicismus? Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Lukáš Skraba - Josef Mlejnek - Martin V. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 191 stran. ISBN 9788364753794. info
  • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
   doporučená literatura
  • LUKOWSKI, Jerzy a W. H. ZAWADZKI. A concise history of Poland. Repr. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003. xviii, 317. ISBN 0521551099. info
  • WALSH, Michael. Jan Pavel II : [životopis]. Translated by Lenka Libosvárská - Jiří [anglista] Svoboda. Brno: Barrister & Principal, 1995. 301 s., [1. ISBN 80-85947-03-X. info
  • JASIENICA, Paweł. Polska Piastów, Polska Jagiellonów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. 1737 s. ISBN 83060015045. info
  • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
  Výukové metody
  Kritická četba pramenů; přednášky; skupinová práce
  Metody hodnocení
  Znalostní test (70%); aktivní účast v hodinách (30%).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.