RLBcKA012 Dějiny religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12 hod./sem. + tutorial 12 hod. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLBcKA001 Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje posluchačky a posluchače bakalářského studia religionistiky s dějinami religionistiky. Nastiňuje hlavní linie vývoje religionistiky jako samostatného vědeckého oboru od druhé poloviny devatenáctého století až do současnosti. Soustředí se přitom na stěžejní souvislosti a argumentaci jednotlivých proudů.
Výstupy z učení
Absolventky a absolventi budou po úspěšném ukončení kurzu schopni:
- rozumět přehledu dějin oboru a reprodukovat jej;
- vysvětlit principy a východiska jednotlivých metodologických přístupů ke studiu náboženství;
- interpretovat diskuze mezi zastánci rozdílných religionistických teorií;
- aplikovat získané poznatky při vlastní odborné práci.
Osnova
 • - Informační hodina
 • - Srovnávací mytologie a zrod religionistiky
 • - Klasický kulturní evolucionismus a difuzionismus
 • - Fenomenologie náboženství a hermeneutika náboženství
 • - Psychologie náboženství
 • - Test I.
 • - Sociologie náboženství I.
 • - Sociologie náboženství II.
 • - Antropologie náboženství I.
 • - Antropologie náboženství II.
 • - Nedávný vývoj a kognitivní věda o náboženství
 • - Test II.
Literatura
  povinná literatura
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš HAMPEJS. Kognitivní věda o náboženství: Východiska, cíle a krátká historie. Pantheon : religionistický časopis, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 10-43. ISSN 1803-2443. info
 • PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Translated by Lucie Valentinová. Vydání první. Praha: ExOriente, 2015. 483 stran. ISBN 9788090521124. info
  doporučená literatura
 • The Routledge handbook of research methods in the study of religion. Edited by Michael Stausberg - Steven Engler. 1st pub. in pbk. London: Routledge, 2014. xxi, 543. ISBN 9780203154281. info
 • Contemporary theories of religion : a critical companion. Edited by Michael Stausberg. First published. London: Routledge, 2009. x, 309. ISBN 9780415463461. info
 • Guide to the study of religion. Edited by Willi Braun - Rusell T. McCutcheon. London: Cassell, 2000. xii, 560. ISBN 0304701769. info
 • MCCUTCHEON, Rusell T. Manufacturing religion : the discourse on sui generis religion and the politics of nostalgia. New York: Oxford University Press, 1997. xiii, 249. ISBN 0195105036. info
Výukové metody
Přednášky, domácí průběžná četba.
Metody hodnocení
Požadavky k průběhu kurzu
Součástí domácí přípravy na přednášky je četba zadaných textů. Jejich prostudování je povinné a tyto texty a jejich obsahy budou tématem testů, seminární práce a ústní zkoušky.

Podmínky ukončení kurzu

Kolokvium
Úspěšné absolvování:
(a) písemného testu I;
(b) písemného testu II.

Při ukončování kolokviem je 100 procent hodnocení založeno na úspěšném absolvování obou testů.

Vstupní předpoklady zkoušky (testy + seminární práce)
(1) úspěšné absolvování testů I. a II.
(2) přijatá seminární práce

TESTY
Nulté termíny testů se budou konat ve vyznačených datech v průběhu semestru (v případě neúspěchu není student nijak hodnocen), další termíny vždy ráno v den, kdy bude vypsán termín ústní zkoušky. V případě neúspěchu při jakémkoliv z testů (vyjma nultých termínů) je student hodnocen stupněm F a není připuštěn k řádnému (případně opravnému nebo druhému opravnému) zkušebnímu termínu ústní zkoušky. Test má 20 otázek. U každé otázky existuje právě jedna správná odpověď. Za správně zodpovězenou otázku student získává 1 bod. K úspěšnému absolvování je třeba dosáhnout minimálně 60 procent (tj. 12 bodů).

SEMINÁRNÍ PRÁCE
V povinné literatuře kurzu je zadáno 9 textů. Po přečtení všech si student pro účely seminární práce vybírá podle vlastního uvážení tři z nich. „Vlastní uvážení“ je podřízeno hlavnímu cíli seminární práce, kterým je kontrastní srovnání tří různých přístupů ke zkoumání náboženství. Tento cíl je naplňován vyzdvihnutím:
a) hlavních spojujících a rozdělujících bodů východisek teorií (v čem navazují na své předchůdce, v čem je kritizují)
b) hlavních spojujících a rozdělujících bodů cílů teorií (jaké řeší problémy a otázky)
c) hlavních spojujících a rozdělujících bodů metod, které představitelé volí k dosažení svých cílů.
Rozsah práce: 5-6 normostran. Termín přijetí: minimálně 3 dny před termínem konání ústní zkoušky.

Zkouška
Probíhá v ústní formě a soustřeďuje se na:
(A) ověření znalostí a souvislostí;
(B) ověření interpretačních a argumentačních schopností v dané oblasti.

Při ukončování zkouškou tvoří ústní zkouška 100 procent závěrečného hodnocení.

Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Posluchači religionistiky zapisují nejdříve ve 3. semestru studia.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcKA012