RLDS1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je příprava, prezentování a dokončení návrhu disertačního výzkumného projektu, na jehož základě školitel v případě přijetí sestavuje zadání dizertační práce. V první části kurzu je návrh upravován a diskutován v individuálních konzultacích se školitelem. V druhé části kurzu je prezentován na semináři před ostatními studenty, kteří k němu poskytují kritickou reflexi. Připomínky jsou po konzultaci se školitelem zapracovány do finální verze disertačního projektu. Vedle toho student připravuje pod dohledem školitele návrh svého studijního plánu.
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • sepsat komplexní návrh výzkumného projektu, zahrnující anotaci, teoretická východiska, předpokládaný posun ve stavu bádání, způsob řešení a očekávaný přínos;
 • prezentovat návrh výzkumného projektu a účastnit se debaty o něm;
 • zapracovat zpětnou vazbu a dospět ke konečné podobě disertačního projektu;
 • naplánovat průběh doktorského studia z hlediska volby kurzů a dalších činností.
 • Osnova
  • Seznámení s cíli a průběhem kurzu
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Individuální konzultace se školitelem
  • Prezentace projektů na semináři
  • Prezentace projektů na semináři
  • Prezentace projektů na semináři
  • Prezentace projektů na semináři
  Literatura
   povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
  Výukové metody
  Individuální konzultace se školitelem; samostatná četba; samostatná práce na návrhu výzkumného projektu; skupinová práce v semináři; kritická reflexe projektu; prezentace; diskuse.
  Metody hodnocení
  Do 31. 10. (podzimní semestr), resp. 31. 3. (jarní semestr), studenti zpracovávají (1) návrh výzkumného projektu (na předepsaném formuláři) a (2) návrh studijního plánu (v IS MU) a diskutují tyto návrhy se školitelem, který k nim poskytuje podrobnou zpětnou vazbu. Studenti zpětnou vazbu zapracovávají a připravují prezentaci návrhu výzkumného projektu. Na základě zpětné vazby k prezentaci a dalších konzultací se školitelem odevzdávají ke zkušebním termínům konečnou verzi výzkumného projektu a studijního plánu. Hodnocení: základem hodnocení je kvalita prezentace (10 %), účast v diskusi o ostatních projektech (10 %) a odborná a formální kvalita konečné verze návrhu výzkumného projektu (80 %).
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Povinný zápis v 1. roce studia.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.