RLDTD Teze k disertační práci

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( RLDP Disertační práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu doktorand vypracovává teze k disertační práci a konzultuje je se školitelem. Po školitelově schválení teze v podobě autoreferátu odevzdává v deseti exemplářích spolu se svázanými výtisky disertační práce na studijním oddělení. Souběžně autoreferát vkládá do Studijních materiálů předmětu.
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • vystihnout hlavní teze své disertační práce;
 • zpracovat výstižné shrnutí rozsáhlého akademického textu.
 • Osnova
  • Sepsání autoreferátu disertační práce.
  • Vyplnění dalších požadovaných součástí formuláře autoreferátu.
  • Korektury autoreferátu.
  • Konzultace autoreferátu se školitelem.
  • Odevzdání autoreferátu.
  Literatura
   povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
   doporučená literatura
  • MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 190 stran. ISBN 9783825240875. info
  Výukové metody
  Konzultace se školitelem.
  Metody hodnocení
  Splnění formálních požadavků na autoreferát a kvalita autoreferátu (jeho schválení školitelem): 100 %. Požadavky na autoreferát upřesňuje studijní příručka doktorského studia religionistiky, zveřejněná na webu Ústavu religionistiky FF MU.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.