RLMgB020 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB20 Náboženství Izraele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz tematicky pokrývá nejstarší období náboženství Izraele do nástupu helenizace Syropalestiny. Obraz náboženského života Izraele, jenž je tradičně vytvářen na základě biblického podání, konfrontuje s výsledky archeologických výzkumů a překládá tak k diskusi nový komplexnější pohled.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • prokázat základní faktografickou znalost staroizraelského náboženství před nástupem helénismu;
 • analyzovat příslušné biblické prameny s využitím výsledků textové kritiky;
 • využít archeologické prameny při rekonstrukci náboženského života předhelénistického Izraele;
 • revidovat retrospektivní idealizaci dějin Izraele v deuteronomistické historiografii;
 • navrhnout komplexnější obraz staroizraleského náboženství na základě písemných i archeologických pramenů.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Etnogeneze hebrejských kmenů a vznik Izraele.
  • Dobývání Kanaánu ve světle archeologie.
  • Davidovo a Šalomounovo království v konfrontaci biblických a archeologických pramenů.
  • Posvátná návrší a jejich archeologické doklady.
  • Typologie kanaánských chrámů.
  • Šalomounův chrám a jeho archeologické analogie.
  • Chizkijáš a Sinacherib ve světle biblických a asyrských pramenů.
  • Archeologické pozadí Jóšijášovy deuteronomistické reformy.
  • Problematika dětských obětí.
  • Jehud v poexilním období.
  • Nápisové doklady jahvistického kultu.
  • Ikonické a anikonické symbolizace v Izraeli.
  Literatura
  • FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. ISBN 9788070218693. info
  • JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu : od Sinuheta k Nabukadnezarovi. Praha: Vyšehrad, 1997. 239 s. ISBN 8070212136. info
  • ZEVIT, Ziony. The religions of ancient Israel : a synthesis of parallactic approaches. 1st pub. London: Continuum, 2001. xx, 821. ISBN 0826463398. info
  • Sacred time, sacred placearchaeology and the religion of Israel. Edited by Barry M. Gittlen. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2002. xii, 228 p. ISBN 9781575065274. info
  • GRABBE, Lester L. Ancient Israel : what do we know and how do we know it? London: T. & T. Clark, 2007. xx, 306. ISBN 9780567032546. info
  Výukové metody
  Přednášky, seminární diskuse na základě domácí četby a vlastních písemných komentářů, prezentace a obhajoba kolokviálních projektů.
  Metody hodnocení
  Podmínky kolokvia:
 • nejméně tři vystoupení v seminárních diskusích;
 • šest semestrálních písemných komentářů k zadaným textům;
 • kolokviální projekt včetně jeho obhajoby.
  Celkové hodnocení zahrnuje: semestrální komentáře a vystoupení v seminárních diskusích (100 bodů v poměru 60:40 = 50%, limit 60 bodů); kolokviální projekt (100 bodů = 50%, limit 60 bodů).
 • Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLMgB020