RLMgB066 Mithraismus

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB66 Mithraismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podrobnější představení mithraismu v jeho historickém, sociálním a kulturním kontextu. Kromě zevrubnějšího seznámení s jednotlivými prvky mithraistické architektury (mithraeum), ikonografie (tauroktonie a ostatní motivy) a nauky (sedm iniciačních stupňů, mithraistický rituál, soteriologie atd.) bude rovněž věnována pozornost obecnější roli mithraismu v náboženském prostředí pozdní antiky. Zohledněny budou rovněž některé metodologické problémy, se kterými je studium tohoto kultu spojeno (např. problematičnost předpokládané kontinuity mithraismu s perskou náboženskou tradicí; obtíže plynoucí z interpretace archeologického materiálu bez podrobnějších informací z antických literárních pramenů; nevěrohodnost a problematičnost některých astrologických výkladů mithraistické ikonografie a jeho nauky atd.).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • reprodukovat základní faktické informace o mithraismu;
 • shrnout základní vývoj a trendy v jeho studiu v průběhu 20. a na prahu 21. století;
 • kriticky interpretovat nejznámější pramenné texty a archeologické nálezy k mithraismu;
 • chápat roli mithraismu v širším náboženském prostředí pozdní antiky.
 • Osnova
  • Úvodní hodina
  • Mithraismus a jeho role v náboženském prostředí pozdní antiky - pokus o typologii
  • Vznik a původ mithraismu - problém kontinuity I
  • Vznik a původ mithraismu - problém kontinuity II
  • Mithraeum
  • Ikonografie kultu
  • Astrologické výklady tauroktonie
  • Mithraistické iniciační stupně
  • Mithraistická nauka a rituál I
  • Mithraistická nauka a rituál II
  • Sociální struktura mithraismu
  • Mithraismus a křesťanství
  • Závěrečná diskuze
  Literatura
   povinná literatura
  • TURCAN, Robert. Mithra a mithraismus. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-708-1. info
  • CLAUSS, Manfred. The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries. Edinburgh, 2000. ISBN 0-7486-1396-X. info
   doporučená literatura
  • Roger Beck, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun . Oxford: Oxford University Press 2006.
  • TURCAN, Robert. The cults of the Roman Empire. Translated by Antonia Nevill. Oxford: Blackwell, 1996. xiii, 399. ISBN 0-631-20047-9. info
  • BURKERT, Walter. Ancient mystery cults. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. ix, 181 s. ISBN 0-674-03387-6. info
  Výukové metody
  Kurz sestává z přednášek a seminárních diskuzí založených na domácí přípravě v podobě četby zadaných textů.
  Metody hodnocení
  Podmínky úspěšného získání kolokvia:
  - Včasné odevzdání dvou průběžných komentářů ze zadané četby (20%)
  - Aktivní účast na závěrečné seminární diskuzi (20%)
  - Vypracování a včasné odevzdání seminární práce na zvolené téma (60%)
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.