RLMgB396 Náboženský fundamentalismus

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB396 Náboženský fundamentalismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na analýzu jednoho z nejdiskutovanějších témat současné náboženské scény, kterým je náboženský fundamentalismus. Věnuje se genezi tohoto fenoménu, a to v kontextu procesu modernizace, a ukazuje, že oproti „mediálnímu“ obrazu náboženského fundamentalismu jako anti-moderního či pre-moderního socio-kulturního fenoménu jde ve skutečnosti o jednu z podob složitého a mnohovrstevnatého fenoménu moderny. Vedle toho se kurz zaměřuje také na nejvýraznější hnutí spojované s fundamentalismem. I když věnuje pozornost zejména tzv. abrahámovským náboženským tradicím, s nimiž je jeho vznik nedílně spojen, bude v rámci kurzu ukázáno, že se náboženský fundamentalismus stává postupně součástí i dalších náboženských systémů, zejména jako součást jejich snahy reagovat na výzvy moderny a globalizace.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvován kurzu schopen/a:
 • definovat základní typy fundamentalismu;
 • analyzovat a interpretovat vybrané klíčové texty současného fundamentalismu;
 • kriticky analyzovat vztahy mezi modernou a fundamentalismem;
 • popsat rozdíly mezi fundamentalismem, náboženským konzervatismem a revivalismem.
 • Osnova
  • Vymezení pojmu a základních problémů.
  • Fundamentalismus jako anti-moderna, nebo jako jiná moderna?
  • Křesťanský fundamentalismus jako předobraz: Fundamentalismus 1.0.
  • Proměny moderní společnosti po roce 1945 a nové tváře náboženského fundamentalismu: Fundamentalismus 2.0.
  • Současný křesťanský fundamentalismus, jeho podoby a transformace.
  • Současný islámský fundamentalismus, jeho podoby a transformace.
  • Fundamentalismus jako součást globalizace: Fundamentalismus 3.0.
  Literatura
   povinná literatura
  • Global rebellionreligious challenges to the secular state, from Christian militias to al Qaeda. Edited by Mark Juergensmeyer. Rev. ed. Berkeley: University of California Press, 2008. xii, 370 p. ISBN 9780520934764. info
  • JUERGENSMEYER, Mark. Teror v mysli boží : globální vzestup náboženského násilí. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 382 s. ISBN 9788073251093. info
  • Reflections on multiple modernitiesEuropean, Chinese, and other interpretations. Edited by Dominic Sachsenmaier - S. N. Eisenstadt. Boston: Brill, 2002. x, 314 p. ISBN 9004127976. info
  • KEPEL, Gilles. Boží pomsta : křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Translated by Růžena Ostrá. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1996. 182 s. ISBN 8071081205. info
  • EISENSTADT, S. N. Patterns of modernity. 1st pub. Washington: New York University Press, 1987. vii, 223 s. ISBN 0-8147-2172-9. info
   doporučená literatura
  • KEPEL, Gilles. Válka v srdci islámu. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006. 294 s. ISBN 8024612178. info
  • Comparative civilizations and multiple modernities. Edited by S. N. Eisenstadt. Boston: Brill, 2003. vi, 1055 p. ISBN 9004125345. info
  • BARŠA, Pavel. Západ a islamismus :střet civilizací, nebo dialog kultur? 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 188 s. ISBN 80-85959-96-8. info
  • MENDEL, Miloš. Islámská výzva : z dějin a současnosti politického islámu. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1994. 230 s. ISBN 8071080888. info
  • The origins and diversity of axial age civilizations. Edited by S. N. Eisenstadt. Albany: State University of New York Press, 1986. xiii, 556. ISBN 088706096X. info
  • EISENSTADT, S. N. Building states and nations. London: SAGE Publications, 1973. 397 s. ISBN 0803902441. info
  Výukové metody
  Přednáška, diskuse, četba a rozbor textů.
  Metody hodnocení
  Aktivní účast (20 %); závěrečná seminární práce (50 %); konspekty (30 %).
  Další komentáře
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.