ROM0B015 Romanistický semestrální projekt

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/2. 4 kr. (plus 1 za zk). Možno zvýšit počet kreditů dle objemu vykonané činnosti. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 G32
Předpoklady
SOUHLAS
Zájem o tvůrčí individuální i skupinovou práci. Inovativní a kreativní přístup k řešení úkolů. Rozdělení do seminárních skupin je dle jazykové profilace. Pro seminární skupinu hispanistů bude výuka v průběhu semestru probíhat v online režimu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl podpořit tvůrčí potenciál a invenci studentů při realizaci jednotlivých oborových i mezioborových projektů, proto je u vybraných témat důraz kladen zejména na jejich interdisciplinární přesah.
Výstupy z učení
Individuální nebo skupinový projekt na vybraná témata.
Osnova
 • Společnost a kultura jednotlivých oblastí románského světa. 1) Frankofonní jazykový a kulturní areál 2) Hispanofonní jazykový a kulturní areál 3) Lusofonní jazykový a kulturní areál 4) Italský jazykový a kulturní areál
Literatura
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 1 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 1 [Odeon, 1977] : Dějiny umění. [Sv.] 1 [Odeon, 1982]. info
 • Historia del arte, tomo 10 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 10 [Odeon, 1984] : Dějiny umění. [Sv.] 10 [Odeon, 1986]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 2 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 2 [Odeon, 1977] : Dějiny umění. [Sv.] 2 [Odeon, 1982]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 3 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 3 [Odeon, 1978] : Dějiny umění. [Sv.] 3 [Odeon, 1983]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 4 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 4 [Odeon, 1979] : Dějiny umění. [Sv.] 4 [Odeon, 1983]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 5 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 5 [Odeon, 1979] : Dějiny umění. [Sv.] 5 [Odeon, 1984]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 6 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 6 [Odeon, 1980] : Dějiny umění. [Sv.] 6 [Odeon, 1984]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 7 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 7 [Odeon, 1981] : Dějiny umění. [Sv.] 7 [Odeon, 1985]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 8 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.]Ş8 [Odeon, 1981] : Dějiny umění. [Sv.]Ş8 [Odeon, 1985]. info
 • PIJOAN, José. Historia del arte, tomo 9 (Orig.) : Dějiny umění. [Sv.] 9 [Odeon, 1983] : Dějiny umění. [Sv.] 9 [Odeon, 1986]. info
 • FRANÇA, José- Augusto. Os anos 20 em Portugal: estudo de factos socio-culturais. Lisboa: Editoriasl Presença, 1999
 • FRANÇA, José- Augusto. A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2009
 • FRANÇA, José- Augusto. A Arte em Portugal no Século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1998
 • KESNER, Ladislav. Dějiny umění a teorie mysli. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, 2008, roč. 56, č. 1, s. 16-28. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci. In Jiří Kroupa, Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci (sylaby Univerzity třetího věku). První. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 2-28. info
 • COSME, Leonel. Muitas são as Áfricas. [Lisboa]: Novo Imbondeiro, 2006. 241 s. ISBN 972810264X. info
 • Tempo moderno : da Van Gogh a Warhol : lavoro, macchine e automazione nelle Arti del Novecento. Edited by Germano Celant. Milano: Skira, 2006. 481 s. ISBN 8876247653. info
 • ALMEIDA, Germano. Cabo Verde : viagem pela história das ilhas. Photo by José A. Salvador. Lisboa: Caminho, 2003. 271 s. ISBN 9722115448. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 2-5. ISSN 0862-612. info
 • QUESADA MARCO, Sebastián. Curso de civilización española. 4. ed. Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería, 1992. 211 s. ISBN 8471433702. info
 • FAURE, Elie. Dějiny umění. [D. 4], Umění novověké. Translated by O. T. Kunstovný. Praha: Aventinum, 1928. xiii, 418. info
 • FAURE, Elie. Dějiny umění. [D. 5], Duch tvarů. Translated by O. T. Kunstovný. Praha: Aventinum, 1928. v, 361 s. info
 • FAURE, Elie. Dějiny umění. [D. 1], Umění starověké. Translated by O. T. Kunstovný. Praha: Aventinum, 1927. xvi, 263 s. info
 • FAURE, Elie. Dějiny umění. [D. 2], Umění středověké. Translated by O. T. Kunstovný. Praha: Aventinum, 1927. xi, 309 s. info
Výukové metody
Na začátku semestru jsou zadána témata, na jejichž zpracování se studenti podílejí individuálně i ve skupinách. Výuka probíhá převážně v online režimu. Prezenčně se uskuteční pouze úvodní seminář a závěrečný workshop. 1. Vymezení zkoumané problematiky. 2. Zadání témat i dílčích úkolů. 3. Zpracování jednotlivých témat studenty (individuálně i ve skupině). 4. Prezentace výstupů. 5. Evaluace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě včasného plnění úkolů dle zadání vyučujících v průběhu semestru, a to jak při samotné přípravě podkladů, tak i při závěrečné prezentaci výstupů. Prezence a aktivní účast studentů jsou nezbytné.
Informace učitele
Předmět je určen studentům s živým zájmem o kulturu v románských zemích. Vzhledem ke specifické povaze předmětu se od studentů očekává kreativní přístup, aktivita a flexibilita.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ROM0B015