ROM0B131 Společnost a kultura zemí Střední Ameriky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 8:00–9:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 72 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl přiblížit současnost i minulost vybraných zemí středoamerického regionu. Zvláštní pozornost bude věnována základním reáliím, současné společenské situaci a především pak kultuře jednotlivých zemí, a to v nejširším slova smyslu.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen nejen s tzv. vysokou kulturou (výtvarné umění, architektura, literatura, hudba a film), ale rovněž s folklórem ve vztahu k tradicím, zvykům a obyčejům, které tvoří součást běžného každodenního života majoritní společnosti i četných etnických minorit v zemích Střední Ameriky. Na problematiku jednotlivých tematických okruhů bude pohlíženo z pohledu kulturní antropologie.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky antropologie 2. Přehled historického vývoje v jednotlivých regionech. 3. Guatemala 4. Honduras. 5. Salvador. 6. Nikaragua. 7. Kostarika 8. Panama 9. Závěrečná evaluace.
Literatura
  • BETHELL, Leslie, Historia de América Latina. Tomo 1. América Latina Colonial. Madrid, Crítica, 2003
  • HALPERÍN DONGHI, Tulio (1998). Historia contemporánea de América Latina. Madrid:Alianza
  • PÉREZ MURILLO, María Dolores (2003). Introducción a la Historia de América: altas culturas y bases de la colonización española.
Výukové metody
Forma výuky vychází z propojení přednášek a seminářů do jednotlivých výukových bloků, z nichž každý trvá devadesát minut. V přednáškách bude nastíněn profil jednotlivých hispanofonních zemí tak, aby si studenti mohli zasadit jednotlivá témata do příslušného společenského a kulturního kontextu. Předpokladem pro práci v seminářích je jednak pravidelná domácí příprava, jednak aktivní účast studentů v jednotlivých hodinách a zapojení do diskuze.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je třeba: a) v průběhu celého semestru zpracovávat úkoly zadávané vyučujícím b) Pravidelná docházka a aktivní účast v seminářích, c) závěrečný test (úspěšnost 70 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ROM0B131