ROM0B139 Identity and Alterity in Literature and Culture: Theory, Methodology, Analysis

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 3 credits for an exam). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Center for North American Studies - Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Center for North American Studies - Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky představit hlavní teoretická východiska k uchopení identity a alterity. Z teoretických východisek budou vyvozeny metodologické postupy analýzy a ty pak aplikovány v ukázkových analýzách. Výstupem je seminární práce – analýza identitátní situace daného literárního textu či jiného uměleckého artefaktu.
Syllabus (in Czech)
 • 1.Prezentace hlavních teorií, které se týkají národní či komunitní identity a alterity, majoritní a minoritní společnosti, multikulturalismu, interculturalismu a transkulturalismu: Gellner, Anderson, Bissondath. 2.Prezentace fenomenologické koncepce identity a alterity a její přesah do sémiotiky: Ricoeur, Landowski. 3.Teorie identitárních modelů: Bouchard, Groupe μ, Kyloušek. 4.Metodologie rozboru literárních textů. 5.Rozbory literárních textů s ukázkami strategií analýzy s aplikací na různé identitární modely (Gabrielle Roy, Michel Tremblay, Yves Thériaut, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Mordecai Richler, Nancy Huston, Abraham Moises…
Literature
  required literature
 • KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ and Petr HORÁK. Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens (Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 283 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • BOUCHARD, Gérard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde : essai d'histoire comparée. Montréal, Québec: Boréal, 2001. 503 s. ISBN 2764601107. info
 • BISSOONDATH, Neil. Selling illusions : the cult of multiculturalism in Canada. Harmondsworth: Penguin Books, 1994. 234 s. ISBN 0140238786. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991. xv, 224. ISBN 0860915468. info
 • RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil, 1990. 424 s. ISBN 2-02-011458-5. info
 • GELLNER, Ernest. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. viii, 150. ISBN 0-631-12992-812. info
  recommended literature
 • LANDOWSKI, Eric. Présences de l’autre : essais de sociosémiotique II. Paris, PUF, 1997.
 • BOUCHARD, Gérard. La nation québécoise au futur et au passé. Montréal, Québec: VLB éditeur, 1999. 157 s. ISBN 2890057089. info
Teaching methods
Lactures and class discussion.
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce. Rozbor literárního díla.
Language of instruction
English
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/ROM0B139