RSb021 Elektronická agenda

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní náplní kurzu je naučit studenty, jak efektivně a bezpečně pracovat s počítačem a zvládat úkony, které jsou ve firemní praxi, veřejné správě apod. nezbytné. Jedná se především o pokročilejší práci s textovými a tabulkovými procesory a s prezentačními nástroji, využívání výhod cloudových služeb, vyhledávání údajů a materiálů (obrázků, videí) na internetu a jejich následné využití či zpracování (editace, konverze), efektivní a bezpečnou správu operačního systému, softwaru a elektronické pošty (aktualizace, zálohy).
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu bude:
– efektivněji pracovat s textovým a tabulkovým procesorem;
– znát výhody a nevýhody online (cloudových) služeb a bude s nimi umět pracovat;
– znát zásady tvorby multimediálních prezentací;
– umět konvertovat mezi různými formáty (obrázků, videa, zvuku, …);
– umět stahovat potřebné materiály z internetu (obrázky, videa, zvuk) a dále s nimi pracovat;
– umět efektivně vyhledávat na internetu;
– znát zásady bezpečné práce s počítačem;
– efektivně a bezpečně pracovat s elektronickou poštou;
– ovládat zásady běžné správy počítače (aktualizace OS a softwaru, zálohy disku, …).
Osnova
 • 1. Pokročilejší úkony v textových procesorech (především MS Word): generování obsahu, styly, rejstříky, hromadná korespondence, zalomení stránek, oddíly, sledování změn, porovnání dvou dokumentů, vkládání obrázků, číslování stránek, makra, …; možnosti a meze využití regulárních výrazů (zástupných znaků); klávesové zkratky;
 • 2. pokročilejší úkony v tabulkových procesorech (především MS Excel): formátování buněk, vzorce, funkce, grafy, …;
 • 3. prezentační nástroje (především MS PowerPoint): zásady tvorby prezentací, vkládání obrázků, nastavení přechodů mezi snímky, …;
 • 4. seznámení s Dokumenty Google, LibreOffice, OpenOffice (výhody/nevýhody); cloudová úložiště (Disk Google, OneDrive);
 • 5. konverze mezi různými formáty (obrázky, video, zvuk, PDF, …); stažení videa z internetu (YouTube aj.), extrakce zvukové stopy; stažení a úprava obrázků; OCR; virtuální tiskárny;
 • 6. vyhledávání na internetu (Google – obrázky, rozšířené vyhledávání, …), používání internetových slovníků a překladačů; možnosti stahování materiálů z různých online webových úložišť (typu ulozto.cz, torrenty aj.) a jeho právní dopady;
 • 7. bezpečnost a ochrana soukromí na internetu (nastavení prohlížeče, anonymní prohlížení, antivirové programy, hesla, …);
 • 8. práce s elektronickou poštou (protokoly POP3 a IMAP, posílání příloh, posílání velkých souborů, filtry zpráv, …);
 • 9. komprimace a dekomprimace souborů (MS Windows, Total Commander, ALZip); instalace a odinstalace programů, čištění disku;
 • 10. aktualizace operačního systému (MS Windows), programů; zálohy disku a počítače.
 • Výčet oblastí je pouze orientační. Se zařazením dalších témat podle znalostí a potřeb studentů během semestrální výuky se počítá.
Literatura
 • ŽITNIAK, Ján. Microsoft Office 2016 : podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2017. 528 stran. ISBN 9788025148914. info
 • KOŽÍŠEK, Martin a Václav PÍSECKÝ. Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve světě online. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 175 stran. ISBN 9788024755953. info
 • PECINOVSKÝ, Josef. Office 2016 : průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. 256. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Michal JIŘÍČEK. S počítačem nejen k maturitě. 9. vyd. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-253-1. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Michal JIŘÍČEK. S počítačem nejen k maturitě. 2. díl. 9. vyd. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-253-1. info
 • PECINOVSKÝ, Josef. 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10. Brno: Computer Press, 2016. 376 s. ISBN 978-80-251-4685-9. info
 • KRÁL, Mojmír. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 183 stran. ISBN 9788024754536. info
 • HERODEK, Martin. Microsoft Windows 10 : podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2015. 297 stran. ISBN 9788025145951. info
 • PETROWSKI, Thorsten. Bezpečí na internetu pro všechny. Translated by Tomáš Kurka. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2014. 241 s. ISBN 9788074240669. info
 • CHÁBERA, Jiří. ECDL : průvodce přípravou na testy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 200 s. ISBN 9788025131442. info
 • BLINKA, Aleš. Jak na dlouhé dokumenty ve Wordu 2007/2010, aneb, Píšeme diplomku, bakalářku, knihu, manuál, normu, výroční zprávu či jiný delší text. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 163 s. ISBN 9788072047864. info
 • LACKO, Ľuboslav. Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 270 s. ISBN 9788025137444. info
 • LAPÁČEK, Jiří. Počítač pro seniory : vydání pro Windows 7 a Office 2010 : [Windows, Word, Excel, Internet]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN 9788025133972. info
 • FRANCŮ, Marie. Jak zvládnout testy ECDL. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 9788025126530. info
 • ROUBAL, Pavel. Počítač pro učitele. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 312 s. ISBN 9788025122266. info
 • DUSÍKOVÁ, Tereza. Počítač pro ženy. Praktický průvodce pro práci, studium i zábavu. 2008. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 280 s. ISBN 978-80-251-2029-3. info
 • LAPÁČEK, Jiří. Počítač pro živnostníky a podnikatele. Vydání první. Brno: Computer Press, 2008. 392 s. ISBN 978-80-251-2220-4. info
 • LAPÁČEK, Jiří. Počítač v domácnosti : podrobný průvodce pro práci, zábavu i vzdělávání. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 366 s. ISBN 8025110478. info
 • LAPÁČEK, Jiří. Počítač v kanceláři. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 320 s. ISBN 8025112098. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktických cvičení na počítači (v počítačové učebně nebo na vlastním).
Metody hodnocení
Náplní kurzu jsou ryze praktická cvičení na počítači, proto je docházka povinná; tolerují se dvě absence, úvodní hodinu v to nepočítaje. Zápočet je udělen na základně úspěšného zvládnutí závěrečných praktických úkolů a testu (alespoň 70 %).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RSb021