SAKS03 Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G22
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz nabízí přehled důležitých historických událostí, které vymezují dějiny kolonizace Severní Ameriky od příchodu Evropanů na konci 15. stol. Doplňkově jsou použity vybrané texty a dokumentační materiál z původních odborných publikací. Důležitým cílem kurzu je identifikace a osvětlení základních problémových okruhů, které mají svůj význam z hlediska studia historie, literatury i umění.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen definovat základní pojmy provázející určitý dobový kontext a propojit otázky historického vývoje s problematikou týkající se umění a literatury. Kurz si dále klade za cíl nastínit základní problematiku vzájemných vztahů mezi původním domorodým obyvatelstvem a tzv. většinovou společností v Kanadě, Mexiku i v USA.
Osnova
 • Kurz je rozdělen do tří tematických okruhů: 1.Španělská kolonizace 2.Francouzská kolonizace 3. Anglická kolonizace V každé hodině bude podán výklad nastiňující základní problematiku, po němž bude následovat diskuze, vycházející především ze znalosti textů, jejichž četba bude součástí pravidelné domácí přípravy studentů. Jazykem přednášky a seminářů bude čeština a angličtina.
Literatura
  povinná literatura
 • JANÁČEK, Josef. Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Praha: Panorama, 1992. 322 s., [1. ISBN 80-7038-213-9. info
 • Select letters of Christopher Columbus, with other original documents, relating to his four voyages to the New World. Edited by Christopher Columbus - Richard Henry Major. Farnham, Surrey: Ashgate, 2010. xc, 240 p. ISBN 9781409415077. info
 • CASAS, Bartolomé de las. In defense of the Indians : the defense of the Most Reverend Lord, Don Fray Bartolomé de las Casas, of the Order of Preachers, late Bishop of Chiapa, against the persecutors and slanderers of the peoples of the New World discovered across the seas. Edited by Martin E. Marty, Translated by Stafford Poole. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1992. xxvi, 385. ISBN 0875805566. info
 • DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. Pravdivá historie dobývání Mexika. 2. Praha: Odeon, 1980. info
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 9788071060215. info
 • KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Edited by Eva Mánková. Praha: Lidové noviny, 2000. 389 s. ISBN 80-7106-269-3. info
  neurčeno
 • DICKASON, Olive Patricia. The myth of the savage : and the beginnings of French colonialism in the Americas. Edmonton, Alta.: University of Alberta Press, 1997. xvii, 372. ISBN 0-88864-285-7. info
 • DICKASON, Olive Patricia. Le mythe du sauvage :traduit de l'anglais par Jude des Chenes. Sillery, Québec: Septentrion, 1993. 451 s. ISBN 2-921114-96-8. info
 • YOUNG, Robert. White mythologies : writing history and the West. London: Routledge, 1990. viii, 232. ISBN 0415053722. info
Výukové metody
Seminar: lectures, class discussion and group projects
Metody hodnocení
Skupinová prezentace a pismená zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SAKS03