SAKS12 Translating North America into Czech (and vice versa): a historical-cultural perspective

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 3 credits for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Center for North American Studies - Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Center for North American Studies - Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 18:00–19:40 G22
Prerequisites (in Czech)
! AJ29085 Translating America
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 19/20, only registered: 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Po ukončení kurzu bude student schopen
- vztahovat poznatky z amerikanistických kurzů (literatura, kultura, historie) k vzájemným česko-americkým vztahům;
- znát historii literárních kontaktů, překladu z americké literatury, hlavní jména překladatelů, výběr autorů;
- identifikovat hlavní kulturní vlivy literární i mimoliterární (hudba, film) a kriticky hodnotit jejich projevy;
- orientovat se v základních historických bodech propojujících obě kultury (imigrace v USA, 2. sv. v., Studená válka, vývoj po r. 1989);
- znát základní instituce zabývající se vzájemnými kontakty a jejich činnost;
Syllabus
 • 1. Introduction, outline of the course (image of America in the Czech Republic; contacts and relations of the two cultures)
 • Political relations U.S.A. - Czech Reo. (main events: Masaryk in the U.S. and the founding of Czechoslovakia; end of WW II, Marshall's plan; Cold War, Velvet Revolution)
 • Institutions and organizations and their history in Czechoslovakia: Scout organziation (Junák), YMCA/YWCA; role of the U. S. Embassy; Voice of America; SPUSA; 68 Publishers Toronto)
 • 2. Cultural contacts and influences in other areas than fiction (jazz; tramping, woodcraft, C&W; movies)
 • 3. Ambiguous image of America in the Czech culture
 • 4. Literary connections: bibliography of translations, preferences in authors, political background
 • 5.-6. Translations of poetry and song lyrics
 • 7.-8. Practical attempts at English-Czech poetic translation: American poetry with Czech motifs
 • 9.-11. Translation of fiction: main trends, authors, genres; influential translations; choice of texts for translation; political influence
 • 12.-13. Deeper look at topics selected during the course
Literature
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 637 s. ISBN 9788020018106. info
 • Čechoamerická periodika 19. století. Edited by Alena Jaklová - Jaroslav Malina. V Brně: Nadace Universitas Masarykiana, 2006. 333 s. ISBN 8086258661. info
 • Popovič, Eva, Milena Secká, Martin Šámal. "Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur". In: Knihovna, 2013, ročník 24,
 • Kašpar, Oldřich. Tam za mořem je Amerika. (Dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století.) Vybral, uspořádal a čtenáře slovem provází Oldřich Kašpar. Praha: Československý spisovatel 1986.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině : misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 263 s. ISBN 9788071068778. info
 • Jung, Václav Alois. Na prahu Nového světa a Rodina Petra Běla: kus amerického západu. Praha: Beaufort, 1903.
 • Vondrášek Václav - Hanzlík František. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. první. MO ČR, Praha 2009..
 • Hanzlík, František. Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948-1989. Praha 2012.
 • SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky. V Praze: Evropský literární klub, 1941. 232 s. info
 • KUDĚJ, Zdeněk Matěj. Americké obrázky [Kuděj, 1982]. Praha: Odeon, 1982. info
 • Moderní poesie americká. D. 1. Translated by Antonín Klášterský. V Praze: Nakladatelství J. Otty, 1907. 284 s. info
 • Moderní poesie americká. D. 2. Translated by Antonín Klášterský. V Praze: Nakladatelství J. Otty, 1909. 403 s. info
 • HOLUB, Miroslav. Anděl na kolečkách : poloreportáž z USA. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963. 100 s. info
 • Škvorecký, Josef: A Tall Tale of America. Velká povídka o Americe. Hradec Králové: Kruh 1991. ISBN 80-7031-576-8.
 • ŠKVORECKÝ, Josef. Scherzo capriccioso : veselý sen o Dvořákovi. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0292-X. info
 • ŠKVORECKÝ, Josef. Nevěsta z Texasu : romantický příběh ze skutečnosti. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1992. 636 s. ISBN 0887812228. info
 • Pospíšil, Tomáš: Průvodce cestovatele Amerikou. Co všechno potřebuješ znát o americkém životním stylu. Olomouc: Votobia 2001.
 • Bystrov, Michal: Příběhy písní. ISBN 9788072626151, ISBN 9788072628445
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
The course is also listed under the following terms Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/SAKS12