SBA201 Jazykový kurz III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jana Demelová (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–11:40 N31
Předpoklady
SBA102 Jazykový kurz II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností. Pokračování ve výuce srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby o abstraktní pojmy, procvičování gramatických znalostí dosažených během prvního roku studia, jejich upevňování a rozšiřování o poznatky z oblasti tvoření všech typů vět. Zvládnutí co nejširšího množství předložkových a spojovacích výrazů, procvičování deklinace číslovkových výrazů.
Osnova
 • Osnova odgovara i prati knjigu Srpski jezik za strance, Ponavljanje deklinacionih tipova imenica, prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena, vežbanje imperativa, kondicionalnih i pasivnih rečenica, glagoslkog priloga sadašnjeg, specifičnih deklinacionih tipova i izuzetaka. Tekst: Kod lekara. Tekst: Beogradska okolina. Tekst: Izlet u Frušku goru. Tekst: Na koncertu. Tekst: Pokloni. Tekst: U pošti.
Literatura
 • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 57 s. ISBN 86-7147-051-2. info
 • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 360 s. ISBN 86-7147-050-4. info
 • Srpsko-češki i češko-srpski rečnik. Edited by Anna Jeníková. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2002. 586 s. ISBN 8073350106. info
 • MIRKOVIĆ, Dragušin. Česko-srbský slovník. Edited by Aleksa Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001. 1468 s. ISBN 86-17-09168-1. info
 • JOKANOVIĆ-MICHAJLOV, Jelica a Vesna LOMPAR. Govorimo srpski : udžbenik srpskog jezika za strance. Beograd: Mećunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, 2001. 96 s. info
 • KAČANIK, Emilija. Česko-srbský slovník. Edited by Pavle Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. xxvi, 1131. ISBN 86-17-08192-9. info
 • SEDLÁČEK, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989. ISBN 8020001719. info
 • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátština pro samouky [2-7635]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
Metody hodnocení
Podmínky k zápočtu jsou aktivní účast na semináři (jsou povolené maximálně 3 absence), zpracování všech domácích úkolů, úspěšně napsán závěrečný test
Vyučovací jazyk
Srbština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/SBA201