SH_BP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
Garance
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem zápisu tohoto předmětu je uspěšné absolvování Semináře k diplomové práci I. a II. (SHK06a a SHK06b).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zpracováním diplomového tématu v podobě bakalářské práce student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce, schopnost pracovat s literaturou a prameny atd. Téma zpracovává v návaznosti na výuku v Semináři k diplomové práci pod vedením vedoucího práce.
Osnova
  • Předmět osnovu nemá.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Požadavkem k ukončení je přijetí práce vedoucím a její vložení do příslušné aplikace v IS MUNI a řádné odevzdání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SH_BP