SH_C02 Music Theory in 16th. and 17th. century I.

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (seminar tutor), Mgr. MgA. Miloslav Študent (deputy)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Miloslav Študent
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. MgA. Miloslav Študent
Timetable
Sat 10:00–10:45 22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Úvod: stručné dějiny hudební teorie 15. a 16. století (publikovaná dobová česká hudební teorie). Hlavní část: praktická hudební teorie 16. století v rozsahu dobových školských učebnic na základě přednášek a zadané literatury
Syllabus (in Czech)
  • Úvod: stručné dějiny hudební teorie 15. a 16. století - jaké problémy dobová hudební teorie řešila (vývoj notace, kontrapunkt, modalita, interpretace, spekulativní hudební teorie a univerzita, vztahy k jiným disciplínám - filosofie a rétorika, teorie a kompoziční praxe), v čem teorie navázala na středověk a co byly novinky, velké postavy a co přinesly (Tinctoris, Gaffurio, Aaron, Glarean, Finck, Vicentino, Zarlino, Zacconi), přínos našich autorů. Hlavní část: praktická hudební teorie 16. století v rozsahu dobových školských učebnic na základě přednášek a zadané literatury (publikovaná dobová česká hudební teorie). Hlavní témata: 1) spekulativní úvody (etymologie, původ hudby, klasifikace, autority) 2) chorální teorie (tónový systém, solmizace, ruka, intervaly, notace, mody, psalmodie) 3) menzurální teorie (notace, menzura, tactus, proporce) 4) interpretace (výběr zpěváků, dirigování, chování, způsob zpěvu, improvizace, zdobení) 5) kompozice (kontrapunkt, sukcesivní, simultánní, c.f., imitace, ozdoby)
Literature
  • Wenceslai Philomathis Musicorum libri quattuor / Václav Philomathes: Čtyři knihy o hudbě, vydal M. Horyna, Praha KLP 2003, 166 s.
  • Hostinský, Otakar: Jan Blahoslav a Jan Josquin. Příspěvek k dějinám české hudby a theorie umění XVI. věku. S novými otisky obou Muzik: Blahoslavovy (1569) a Josquinovy (1561), Praha 1896
Assessment methods (in Czech)
Zkouška formou písemného testu (zařazení osobností teoretiků do doby, postihnout jejich význam, vysvětlit základní pojmy).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin za semestr.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/SH_C02