SH_R14 Music Theory in 16th. and 17th. century

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
6/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (seminar tutor), Mgr. MgA. Miloslav Študent (deputy)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Miloslav Študent
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. MgA. Miloslav Študent
Timetable
Fri 10:50–13:15 J22, Fri 14:10–16:35 J22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stručné dějiny hudební teorie 15. a 16. století (publikovaná dobová česká hudební teorie). Hlavní část: praktická hudební teorie 16. století v rozsahu dobových školských učebnic na základě přednášek a zadané literatury.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod: stručné dějiny hudební teorie 15. a 16. století - jaké problémy dobová hudební teorie řešila (vývoj notace, kontrapunkt, modalita, interpretace, spekulativní hudební teorie a univerzita, vztahy k jiným disciplínám - filosofie a rétorika, teorie a kompoziční praxe), v čem teorie navázala na středověk a co byly novinky, velké postavy a co přinesly (Tinctoris, Gaffurio, Aaron, Glarean, Finck, Vicentino, Zarlino, Zacconi), přínos našich autorů. Hlavní část: praktická hudební teorie 16. století v rozsahu dobových školských učebnic na základě přednášek a zadané literatury (publikovaná dobová česká hudební teorie). Hlavní témata: 1) spekulativní úvody (etymologie, původ hudby, klasifikace, autority) 2) chorální teorie (tónový systém, solmizace, ruka, intervaly, notace, mody, psalmodie) 3) menzurální teorie (notace, menzura, tactus, proporce) 4) interpretace (výběr zpěváků, dirigování, chování, způsob zpěvu, improvizace, zdobení) 5) kompozice (kontrapunkt, sukcesivní, simultánní, c.f., imitace, ozdoby)
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách je povinná. Hodnocení student získá na základě úspěšného zpracování písemného testu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin za semestr.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/SH_R14