SH_Z14 Baroque violin

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/9/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Eleonora Machová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Timetable
Fri 13:20–19:05 A48
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti budou během tříletého studia seznámeni se základními technikami vztahující se ke hře na barokní housle a uvedeni do některých specificky interpretačních problémů hudby 16.18. století.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah studia
  • 1. ročník: diminuce, stupnice, skladby raného baroka (Virgiliano, Bassano, Geminiani, Merula, Fontana, Castello, Ucellini, atd.)
  • 2. ročník: sonáty, chrámová hudba, problematika ornamentiky, skladby vrcholného německého a italského baroka, účinkování na veřejných akcích ASH (Bach, Händel, Telemann, Corelli, Vivaldi, Tartini, a další)
  • 3. ročník: skordatura, skladby francouzského baroka a problematika jejich zdobení, příprava na absolventský výkon, účinkování na veřejných akcích ASH (Biber, Schmelzer, Couperin, Rameau, apod.)
  • Rozsah - 9 h / semestr, ukončení: zimní semestr zk letní semestr - zk.
  • Typ výuky a zkoušky
  • Výuka probíhá individuálně. Závěrečná zkouška je praktická, podmínkou složení je 80% účast na hodinách, kde je probírána daná problematika. Celé studium je zakončeno samostatným absolventským výkonem. Program by měl být utvořen ze skladeb různých hudebních stylů a období, skladby sólové, sólové s doprovodem, část programu může být zastoupena i komorní hudbou. Některé z připravených skladeb mohou být nastudovány už v dřívějších semestrech.
Literature
  • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních konzultací (lekcí), lektor hodnotí celosemestrální práci studenta (A-F).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: 9 hodin za semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/SH_Z14