SH_Z14 Baroque violin

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Eleonora Machová (seminar tutor)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (assistant)
Mgr. Robert Hugo, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: achievement of technical and interpretational prerequisites for performance practice of early music.
Syllabus
  • Obsah studia
  • 1. ročník: diminuce, stupnice, skladby raného baroka (Virgiliano, Bassano, Geminiani, Merula, Fontana, Castello, Ucellini, atd.)
  • 2. ročník: sonáty, chrámová hudba, problematika ornamentiky, skladby vrcholného německého a italského baroka, účinkování na veřejných akcích ASH (Bach, Händel, Telemann, Corelli, Vivaldi, Tartini, a další)
  • 3. ročník: skordatura, skladby francouzského baroka a problematika jejich zdobení, příprava na absolventský výkon, účinkování na veřejných akcích ASH (Biber, Schmelzer, Couperin, Rameau, apod.)
  • Rozsah - 9 h / semestr, ukončení: zimní semestr zk letní semestr - zk.
  • Typ výuky a zkoušky
  • Výuka probíhá individuálně. Závěrečná zkouška je praktická, podmínkou složení je 80% účast na hodinách, kde je probírána daná problematika. Celé studium je zakončeno samostatným absolventským výkonem. Program by měl být utvořen ze skladeb různých hudebních stylů a období, skladby sólové, sólové s doprovodem, část programu může být zastoupena i komorní hudbou. Některé z připravených skladeb mohou být nastudovány už v dřívějších semestrech.
Literature
  • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Assessment methods
Workshop and individual lessons, final mark depends on whole term outcome.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 5 workshopů za semestr.
Information on the extent and intensity of the course: 5 individuálních konzultací po 60 min.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/SH_Z14