SIJ333 Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat názory, metody a výsledky autora.
Osnova
  • Rozbor zvolené problematiky. Diskuse stávajících přístupů. Definování nového cíle a metod k němu vedoucím. Realizace. Příprava vydání.
Literatura
  • Umberto Eco, 1997, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.
Výukové metody
Konzultace, diskuse různých názorů, jejich porovnání, hledání nových řešení.
Metody hodnocení
Výsledek = úspěšná obhajoba. Recenze a citace ji zhodnotí nejlépe.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předložení práce
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SIJ333