SJ1A024 Hispanoamerická literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/3. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G32, St 16:00–17:40 D21
Předpoklady
SJ1A002 Jazykový seminář II && SJ1A012 Úvod do kultury Latinské Ameri
Hispanoamerická literatura I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hispanoamerickou literaturou 2. poloviny 19. století a upozornit je na vývojové vztahy a souvislosti s literaturou španělskou. Kurz je pokračováním Španělské literatury III. První část se soustředí na hispanoamerickou realistickou prózu (Alberto Blest Gana, Paul Groussac, Lucio Vicente López, Federico Gamboa). Následující kapitola je věnována hispanoamerickému modernismu, který je zasazen do širších souvislostí kulturního klimatu období fin de siecle (José Martí jako předchůdce, Rubén Darío jako zakladatel, José Asunción Silva, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó). Závěrečná část je věnována výkladu složité situace v 1. polovině 20. století (realismus, regionalismus, dědictví modernismu, počátky experimentální prózy, fantastická próza) jakožto předehry nástupu tzv. nové hispanoamerické prózy. Seminární část kurzu je věnována analýze a komentáři vybraných děl výše uvedených autorů. Vyučovací jazyk španělština.
Výstupy z učení
El estudiante: - será capaz de identificar y señalar los rasgos más importantes de las principales corrientes de la literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI, - conocerá a los principales autores y géneros y sus características familiares, - será capaz de analizar las obras de literatura hispanoamericana más importantes utilizando herramientas y marcos teóricos pertinentes.
Osnova
 • Program kurzu:
 • 1. Realismo hispanoamericano.Paul Groussac, Lucio Vicente López, Federico Gamboa.
 • 2. Alberto Blest Gana: Martin Rivas 3. El modernismo hispanoamericano 4. Poetas premodernistas: Jose Marti, Julian del Casal, Jose Asuncion Silva, Manuel Gutierrez Najera 5. Ruben Dario 6. Leopoldo Lugones, Jose Enrique Rodo 8. El regionalismo. José Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos.
 • 9. Relismo urbano. Roberto Arlt. 10. La vanguardia. Huidobro, Neruda 11. Literatura fantástica del Río de la Plata. Jorge Luis Borges. 11. Novelistas del medio siglo. Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier.
 • 12. El llamado boom de la narrativa hispanoamericana. Carlos Fuentes 13. Realismo mágico. Garcia Marquez, Juan Rulfo.
 • 14. Realismo fantástico. Ernesto Sabato.
Literatura
  povinná literatura
 • José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana III, IV. Madrid, Alianza 2001.
 • Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona, Ariel 1975.
  doporučená literatura
 • IMBERT, Enrique Anderson. Dějiny literatur Španělské Ameriky (Obsaž.) : Dějiny literatur Latinské Ameriky. info
 • HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky :hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 205 s. ISBN 80-7215-069-3. info
  neurčeno
 • HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky :Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Surinam, Uruguay, v. 1. vyd. Praha: Libri, 1996. 588 s. ISBN 80-85983-10-9. info
Výukové metody
Lecciones, debates en clase, comentario de textos, lecturas en casa.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/SJ1A024