SJ1A031 Španělská lingvistika I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy fonetiky a fonologie španělštiny (fonetický a fonologický systém španělštiny, intonace, pravopis a nejnovější změny španělského pravopisu). Pozornost je věnována i specifickým rysům americké španělštiny. Praktickou součástí hodin jsou španělské diktáty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen definovat základní pojmy z fonetiky a fonologie, popsat fonologický systém španělského jazyka a bude obeznámen se specifiky výslovnosti americké španělštiny.
Osnova
  • Vokalický a konsonantický systém současné španělštiny. Segmentace souvislé promluvy - intonační struktury různých typů vět. Hlavní znaky výslovnosti španělštiny v Americe. Diktáty a korektivní cvičení.
Literatura
  • Alarcos Llorach, Emilio.: Fonología espańola, Gredos, Madrid, 1991
  • Bartoš, L.: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny, Ostrava, 1999
  • Čermák, Petr: Fonetika a fonologie současné španělštiny, Karolinum, Praha, 2005
  • Quilis, A.: Tratado de fonología y fonética espańolas, Gredos, Madrid, 1993.
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů fonetiky a fonologie španělštiny a jejich exemplifikace na konkrétních španělských textech.
Metody hodnocení
Zkouška - písemná (diktát+test; úspěšnost min. 70%).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SJ1A031