SJ1A034 Témata španělské lingvistiky II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G32
Předpoklady
SJ1A032 Španělská lingvistika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy španělské syntaxe natolik, aby byli schopni definovat hlavní pojmy v rámci této lingvistické disciplíny a osvojili si rovněž španělskou metodu větného rozboru.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen definovat základní pojmy ze španělské syntaxe a provést větný rozbor autentických textů za použití španělské metody analýzy.
Osnova
  • 1. Základní pojmy 2. Struktura věty 3. Větné členy a syntaktické funkce 4. Druhy vět a větná modalita 5. Slovosled a aktuální členění větné 6. Souvětí souřadné 7. Souvětí podřadné
Literatura
  • Benito Mozas, A. (2004): Ejercicios de sintaxis, EDAF, Madrid
  • Zavadil, B. a Čermák P. (2008): Sintaxis del español actual, Karolinum, Praha.
  • Gómez Torrego, L. (2004): Análisis sintáctico, SM, Madrid
  • López Quero, S. (2001): Descripción gramatical del espańol, Port Royal, Granada
  • Gómez Torrego, L. (1990): Teoría y práctica de la sintaxis, Editorial Alhambra, Madrid
  • SPITZOVÁ, Eva. Sintaxis de la lengua española. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 144 s. ISBN 8021008474. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů syntaxe a jejich exemplifikace na konkrétních španělských textech. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (větný rozbor, druhy vět, souvětí, slovosled atd.). Formou analýzy španělských textů ze syntaktického hlediska student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zápočet: písemný test (úspěšnost min. 70%) Účast na přednášce je nepovinná, na semináři povinná (min. 70%).
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ1A034