SJIIA119 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
3 hodiny. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů pojednat o zadaném tématu z oblasti jazyka, literatury, nebo překladu. Píše se před závěrečnou státní zkouškou, zapisuje se tedy do semestru, v němž student skládá magisterskou státní zkoušku.
Osnova
  • El examen será escrito y tendrá una duración de cuatro horas, divididas en dos bloques: 1) Exposición (2 páginas, aprox.) sobre un tema de teoría a elegir: a) lingüística, b) literatura. 2) Parte "práctica" a elegir dos pruebas (de una página cada una) entre las cuatro siguientes: a) traducción y comentario de I) un texto sobre lingüística española, o II) un texto sobre literatura española; b) comentario de texto I) lingüístico o II) literario. Las preguntas del primer bloque partirán sobre todo de las materias tratadas en las asignaturas obligatorias y las del segundo bloque de los ejercicios y temas practicados en las diversas asignaturas optativas de lengua y literatura españolas de la carrera.
Literatura
  • Diccionario del espanol actual. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1988, ISBN 9 788425319792
  • Diccionario de la Real Academia Espanola. Madrid, 2008, ISBN: 8432715030850
  • Dubský, Josef, Gran diccionario espanol-checo. Praga, Academia, 1993.
  • SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS a Gabino RAMOS GONZÁLEZ. Diccionario del espanol actual. 1. reimpr. Madrid: Aguilar, 1999. xxvii, 227. ISBN 842945831X. info
  • CUADRADO, Juan Gutiérrez. Diccionario Salamanca de la lengua espanola. Barcelona: Santillana, 1996. xv, 1726 s. ISBN 84-294-4371-1. info
Výukové metody
Písemná zkouška. Rozsah klauzurní práce: minimálně 4 strany psané rukou. Trvání zkoušky: 4 výukové hodiny (tj. 180 minut).
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.