SJPRA008 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci semestru bude student schopen kompetentně se vyjádřit k dílčím otázkám : - hlavní téma připravované diplomované práce - současný stav bádání ve sledované oblasti - stanovené cíle vlastní práce - metodologie - zvolená teoretická báze
Výstupy z učení
Prezentace posteru dne 28.3.
Osnova
  • 1. Zpracování návrhu akademického posteru 2. Konzultace s vedoucím práce 3. Vypracovaní finální podoby posteru 4. Odevzdání souboru v elektronické podobě do předmětové Odevzdávárny
Výukové metody
Individuální konzultace a personalizovaná zpětná vazba od vedoucího diplomové práce bude probíhat na základě domluvy s každým vyučujícím.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je včasné odevzdání zadaných úkolů vedoucímu práce.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.