SJUPP02J Pedagogická praxe ŠJ II - jednooborová

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Formanová (pomocník)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJUPP01J Pedagogická praxe ŠJ I
Studenti si předmět zapisují ve třetím semestru svého studia společně s reflektivním seminářem II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti - dále utvářejí a prohlubují svá sebepojetí učitele - s jistotou dokáží reflektovat svoji praxi - dokáží vyhodnotit, jaké didaktické dovednosti v rámci praxe rozvinuli a jakým způsobem.
Výstupy z učení
Student bude schopen - účelně využívat poznatky z hospitací na SŠ - reflektovat sledovanou výuku - připravit vlastní výukovou jednotku a v odpovídající kvalitě ji odučit individuálně či v tandemu s provázejícím učitelem - náležité sebereflexe
Osnova
  • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 12 hodin náslechů v předmětu dle aprobace, nejlépe ve třídě, kde budou studenti vyučovat + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 12 hodin vlastní výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 8 hodin tandemové výuky + 4 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem 28 hodin dalších činností přímo ve škole
Výukové metody
náslechy, reflexe s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem, výuka v tandemu
Metody hodnocení
Reflektivní deník Sebehodnotící dokument Portfolio
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/SJUPP02J