SKANSIV27 Literární seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (přednášející)
Mgr. Romana Švachová (přednášející)
Garance
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 L33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Literární seminář je série tří na sebe navazujících předmětů, jejichž cílem je seznámit studenty se základy literární teorie a analýzy. Každé pokračování předmětu je zaměřené na jednu ze tří základních výrazových forem krásné literatury: poezii, prózu a drama. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů, jejichž úlohou je prostřednictvím referátů, prezentací a diskuzních příspěvků obeznámit své spolužáky se svou analýzou klasických kanonických i novějších děl švédské literatury. Součástí osnovy jsou také formální vlastnosti, útvary a žánrové variace zmíněných literárních forem. Literární seminář I: Poezie Literární seminář I je v pořadí prvním v sérii předmětů zaměřených na literární teorii a analýzu. Studenti se v něm seznámí s různými přístupy ke studiu literatury a specifickými vlastnostmi poezie různých žánrů. Získané poznatky pak uplatní při analýze lyrických textů dle vlastního výběru. Získané teoretické vědomosti studenti uplatní při práci s různými formami lyrického, epického a dramatického textu.
Osnova
  • Literární druhy a žánry v jednotlivých skandinávských literaturách. Román a novela. August Strindberg - Švédsko, Karin Blixenová - Dánsko, Román a novela Sigurd Hoel – Norsko, Halldor Laxness - Island. Román jako dokument: Per Olov Enquist Lyrika a její představitelé: Karin Boye – Švédsko, Tarjei Vesaas – Norsko. Švédská lyrika a evropskýmodernismus: Gunnar Ekelöf Lyrika a dramatické útvary: Lars Noréen – Švédsko. Lyrika a dramatické útvary – Jon Fosse – Norsko.
Literatura
  • • Wolf, Lars. Prova poesi. Studentlitteratur, Lund 2009. (ISBN:9789162292911)
  • Wolf, Lars. ... och en fräck förgätmigej - mer om att läsa och skriva poesi i skolan. Studentlitteratur, Lund 2003. (ISBN: 9789144031224)
  • Wolf, Lars. Till dig en blå tussilago: att läsa och skriva lyrik i skolan. Studentlitteratur, Lund 2004. (ISBN: 9789144034294)
Výukové metody
Diskussioner, presentationer
Metody hodnocení
Deltagande i diskussioner och presentationer
Vyučovací jazyk
Švédština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SKANSIV27