SKANSIV28 Překlad a interpretace skandinávských textů I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (přednášející)
Mgr. Romana Švachová (přednášející)
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (cvičící)
Garance
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zasvětit studenty do základních teoretických a praktických pravidel interpretace a překladu skandinávských textů do češtiny. Důraz se klade nejen na přesné a srozumitelné obsahové přeložení textu, nýbrž i na estetickou hodnotu a zachování individuálního stylu původního autora.
Osnova
 • Teoretický úvod Význam kultivace mateřského jazyka Překladatel jako literární manažer Fáze výběru textu k překladu Jednotlivé texty s domácí přípravou a komentářem Diskuze, práce ve skupinách Konkrétní výstupy Shrnutí, zobecňující závěry
Literatura
 • Malmström, Sten; Györki, Iréne; Sjögren, Peter A. : Bonniers svenska ordbok: [modern svensk standardordbok, nya ord, främmande ord, facktermer, fraser och uttryck] 8., rev. uppl. [sic] : - Stockholm 2004, Bonnier. (ISBN:: 91-0-010395-0)
 • Hellquist, Elof. Svensk etymologisk ordbok. Liber Läromedel, Lund 1999.
 • Abelin, Åsa; Allén, Sture. Svensk ordbok [100 000 ord och fraser], Göteborgs universitet. Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, 3., rev. uppl., Stockholm 1999, Norstedts ordbok. (ISBN:: 91-7227-155-8)
 • Svenska skrivregler. 2009. (ISBN: 47-08460-9)
 • Blomqvist, Hans; Swedenborg, Lillemor. Ord för ord. [Norstedts svenska synonymordbok]. 4. uppl., Norstedts ordbok Stockholm 1999. (ISBN: 91-7227-098-5)
 • Hanzlová, Zdena. Česko-švédský slovník. Vikinga, Praha 1999.
 • Moberg, Lena; Svenska språknämnden. Nyordsboken: med 2000 nya ord in i 2000-talet. Svenska språknämnden, Stockholm 2000. (ISBN:: 91-7227-185-X)
 • Ingo, Rune. Från källspråk till målspråk. Introduktion i Översättningsvetenskap. Studentlitteratur, Lund 1991. (Valda delar) (ISBN: 789144334417)
 • Hanzlová, Zdena. Švédsko-český slovník. Vikinga, Praha 2000.
 • HRDLIČKA, Milan. Literární překlad a komunikace. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 149 s. ISBN 80-86642-13-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 183-188. ISBN 802102965X. info
Výukové metody
Hemuppgifter i översättning
Metody hodnocení
Praktisk översättning, deltagande i diskussioner kring översättningarna
Vyučovací jazyk
Švédština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SKANSIV28