SKANSIV59 Swedish Politics

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (seminar tutor)
Bc. Lucie Šimková Šnebergerová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/200, only registered: 0/200, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course focuses on the political scene of the Scandinavian country of Sweden. Each chapter introduces the students to the political system of Sweden, parliamentary political parties, the government, the Ombudsman and the royal family.
Syllabus
 • 1. State system and general information about Swedish politics and economics 2. Swedish Parliament 3. History of the Swedish Parliament 4. Electoral system and political parties 5. Swedish Government 6. Royal Family 7. Ombudsman
Literature
 • www.riksdagen.se
 • Švédsko: Ekonomická charakteristika země. In: www.businessinfo.cz [online]. 2012 [cit. 10. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/svedsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19252.html.
 • www.regeringen.se
 • KLADENSKÝ, Václav. Švédské království. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda. 235 s.
 • HAVLÍK, Vlastimil. Vítězství s příchutí hořkosti - parlamentní volby ve Švédsku v roce 2010 [online]. 2011 [cit. 26. 11. 2012]. Dostupné z: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/011/EVS_2011_05.pdf.
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Švédsko: nekorporativní model vládnutí. In: Západoevropské politické systémy: komparace politických systémůI. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. s. 244 - 274. ISBN 978-80-245-1516-8.
 • www.kungahuset.se
 • KNOT, Jaroslav; ROUŠOVÁ, Helena; BÍNA, Pavel. Parlamentní ombudsman ve Švédsku [online]. 2001 [cit. 7. 11. 2012]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2001/0045/45pril1.html.
 • http://www.janmilld.se/historia/2/riksdag.html
Teaching methods
Internet course with tests and assignments.
Assessment methods
Midterm tests, essay, final test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: 1421
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/SKANSIV59