SKANSIV77 Scandinavian Runes

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (seminar tutor)
Mgr. Pavlína Lukešová (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Pro plnění některých částí kurzu je potřebná pokročilá znalost akademické angličtiny, němčiny nebo švédštiny.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 31/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz slouží k seznámení s runovými písmy užívanými na území Skandinávie. Po skončení kurzu by studenti měli být schopni se orientovat v historii runových písem a mytologii, která se jich dotýká. Také by měli být schopni přepsat runový text do latinky a přeložit některé jednodušší formulace na runových kamenech.
Syllabus (in Czech)
 • 1. O runách obecně 2. Starší futhark 3. Mladší futhark 4. Středověká runová abeceda 5. Runová magie 6. Interpretace runového textu
Literature
 • ÅHLÉN, Marit. Runstenar i Uppsala län berättar. Uppsala: Upplandsmuseet, 2010.
 • GRÄSLUND, Anne-Sofie. Runstenar - om ornamentik och datering. In. Tor 23. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 1991.
 • ENOKSEN, Lars Magnar. Runor: historia, tydning, tolkning. Lund: Historiska media, 2002.
 • Edda. V této úpravě vyd. 1. Překlad Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.
 • Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950.
 • ENOKSEN, Lars Magnar. Runor: mästarens handbok. Lund: Historiska media, 2015.
 • BIANCHI, Marco. Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. In: Runrön 20. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2010.
 • BLAŽEK, Václav. Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled. Edited by Michal Schwarz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ISBN 9788021058378. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5837-2011. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou internetového kurzu; v průběhu semestru jsou nabízeny osobní konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba splnit v daném časovém rozmezí dílčí testy; dále vypracovat zadané referáty a interpretovat runové texty. Předmět je uzavřen písemným testem v průběhu zápočtového týdne nebo zkouškového období - ten se skládá z teoretické části a interpretace runového textu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Note related to how often the course is taught: Internetový kurz.
Information on the extent and intensity of the course: I.
Information on course enrolment limitations: 1421
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3694
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/SKANSIV77