EN

FF:SK_77 Za spolkovým životem menšin - Informace o předmětu

SK_77 Za spolkovým životem menšin v Brně

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Bujnáková (přednášející)
Mgr. Eliška Gunišová (přednášející)
Mgr. Jana Bujnáková (cvičící)
Mgr. Eliška Gunišová (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Gunišová
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 17:30–19:05 B2.42
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SK_77/01: každé liché úterý 17:30–19:05 B2.42, J. Bujnáková, E. Gunišová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Literatura
  povinná literatura
 • Národnostní menšiny v Brně. Brno: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, 2007.
 • Národnostní menšiny v Jihomoravském kraji 2015, jejich spolky a organizace. -- [Brno] : Jihomoravský kraj, 2015. -- 245 stran.
  doporučená literatura
 • BUCHTOVÁ, Renata a Roman MADECKI. Klub Polski w Brnie POLONUS: 1997-2002. Brno: Polský klub POLONUS, 2002.
 • BALCÁREK, Pavel a Danuše MELUZÍNOVÁ. Národnostní menšiny. Brno: Konvoj, 2004. ISBN 80-7302-070-X.
 • NOSKOVÁ, Helena. Pražské ozvěny: minulost a současnost Slováků v českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7285-178-2.
 • KREISSLOVÁ, Sandra a Lukáš NOVOTNÝ. Kulturní život německé menšiny v České republice. Praha, 2015. ISBN 978-80-87975-32-9. info
 • KREJČOVÁ, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v Česku. Slavica litteraria, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 149-157. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • BARŠOVÁ, Andrea. Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice : sborník příspěvků z odborného semináře Menšiny a právo v České republice, Praha [29. ledna] 2010. Edited by René Petráš. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. 121 s. ISBN 9788074400360. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Místo pro všechny? Menšiny v modernistickém městě. In Menšinová krajina vzpomínání v Evropském městě: Konkurenční společnosti paměti. 2010. URL info
 • LUKAS, Josef. Etnické menšiny v ČR a jejich specifika (možná souvislost vzdělávání a kriminality). In Mezinárodní odborný seminář MEPA, pořádaný Odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra ČR. Brno. 2008. info
 • Menšinová problematika v ČR : komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Edited by Yana Leontiyeva. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 95 s. ISBN 8073300982. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny. In Mareš, Miroslav (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Barrister et Principal, 2003. s. 173-211, 39 s. ISBN 80-7325-026-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 2002. vyd. Brno: Masarykova univezita a nakladatelství Georgetown, 2002. 350 s. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2307-4. info
 • Menšiny a migranti v České republice. Edited by Tatjana Šišková. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 188 stran. ISBN 8071786489. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Národnostní menšiny a menšinová reprezentace. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 295 - 305. ISSN 1210-9126. info
 • GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 8086103234. info
 • Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6.10.1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Edited by Jana Machačová - Jiří Matějček. Vyd. 1. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. 294 s. ISBN 8086224104. info
 • Národnostní menšiny v České republice : čítanka. Edited by Imrich Vašečka. [Brno]: [s.n.], 1999. 1 sv. (růz. info
 • GRÁBL, Petr [absolvent PdF MU]. Národnostní menšiny v ČR 1918-1998. 1999. 67 s. info
Výukové metody
Předmět je složený ze seminářů a krátkých exkurzí, vždy jednou za 14 dní. Výuka bude probíhat v učebně na FF MU, nebo formou návštěv přímo v sídlech jednotlivých menšinových spolků. Důraz je kladen na aktivní zájem studentů o prezentovanou tematiku.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování kurzu je nutná docházka (70 %) a vypracovaní závěrečného referátu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/SK_77