SLOLP01 Obecná metodologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmětem literárněvědného kurzu jsou obecné otázky literární vědy a jejích společenských funkcí, metod, disciplinární struktury a nových problémů, jež řeší, včetně inovačních pojetí komparatistiky, genologie a areálových studií. Cílem kurzu je, aby doktorand byl schopen samostatně pracovat s podněty literární vědy minulosti a současnosti, aplikovat je pružně na zkoumaný materiál, včetně předmětu disertační práce. Součástí kurzu je praktická analýza textu a návyky vědecké práce. Výstupem je samostatná studie v rozsahu 10 normostran.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude mít doktorand znalosti o dějinách a současnosti literární vědy, o nejnovějších postupech a posunech v literárněvědných disciplínách, bude umět uchopit komplex metodologie a aplikovat ji na na vlastních analýzách včetně klíčových partií disertace.
Osnova
 • Předmět výzkumu a společenské funkce literárního umění Stručný průvodce literárněvědnými metodami klasického, moderního a postmoderního období Filologie a literární věda Literární kritika a její současná pozice Jak koncipovat literární historii Co je teorie literárních dějin Obecná literární teorie Literární komparatistika a pojetí světové literatury Genologie, žánrová systematika a „nová genologie Areál a jeho vztahy
Literatura
  povinná literatura
 • Kautman, F., K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha 1996.
 • Pospíšil, I.: Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava 2010.
 • Mukařovský, J.: Studie z poetiky. Praha 1982.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 9788021064744. info
  doporučená literatura
 • Pavera, L. - Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.
 • Zelenka, M.: Literární věda a slavistika. Academia, Praha 2002.
 • Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Praha 1993.
 • Pavera, L. - Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.
 • Lotman, J.: Text a kultúra. Bratislava 1994.
 • Krausová‚ N.: Poetika v časoch za a proti. Bratislava 1999.
 • Veselovskij, A. N.: Historická poetika. Bratislava 1992.
 • Tomaševskij, B.: Teorie literatury. Praha 1970.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literatura v souvislostech : několik příběhů o tom, jak také číst literaturu z širšího pohledu. 1. vyd. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2011. 151 s. ISBN 978-80-87510-04-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. René Wellek a meziválečné Československo. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1433-4. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • Slovník literárních směrů a skupin. Edited by Štěpán Vlašín. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 367 s. info
Výukové metody
přednáška, seminární formy, vypracování seminární práce v rozsahu 10 normostran
Metody hodnocení
testování, textová analýza, obhajoba a hodnocení seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.