SLOLP10 Výuka odborného předmětu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je samostatná pedagogická činnost na Ústavu slavistiky, která povede k doktorandovu odbornému růstu v pedagogickém ohledu. Doktorand zpravidla vyučuje výběrový (povinně volitelný či volitelný) předmět, který souvisí s tématem jeho disertace. Rozsah přímé výuky jsou dvě vyučovací hodiny týdně. Sylabus předmětu podléhá schválení školitele a vedoucího semináře či ústavu. Otázky probíhající výuky doktorand průběžně konzultuje se svým školitelem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- připravit si náplň předmětu vyučovaného na Ústavu slavistiky;
- samostatně vést daný předmět;
- poskytovat zpětnou vazbu svým studentům.
Osnova
  • Témata podle zaměření disertací jednotlivých doktorandů.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem podle zaměření předmětu.
Výukové metody
Výuka zvoleného předmětu, pravidelné konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za úspěšné vedení předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLP10