SLOLV03 Příspěvek na konferenci

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získat zkušenosti s prezentací svého výzkumu na odborných fórech v tuzemsku či zahraničí.
Výstupy z učení
Výstupem je aktivní účast na konferenci, kdež student prezentuje dílčí výsledky svého výzkumu.
Osnova
  • Výběr vhodné konference.
  • Příprava příspěvku, konzultace se školitelem.
  • Prezentace příspěvku na konferenci.
Literatura
  • Literatura závisí na tématu konferenčního příspěvku.
Výukové metody
Konzultace se školitelem, příp. kurzy/konzultace prezentačních dovedností, práce s prezentačním softwarem aj.
Metody hodnocení
Student získá hodnocení za absolvování aktivního vystoupení na konferenci v zahraničí či tuzemsku s příspěvkem, jenž musí být obsahově relevantní k tématu disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV03