SLOLV04 Recenzní činnost

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit doktorandovi kriticky se vyjádřit k odborné práci kolegů v anonymním recenzním řízení.
Výstupy z učení
Výstupem je recenzní posudek na stať určenou k publikování v odborném periodiku či na podobné platformě.
Osnova
  • Po zadání posudku student vypracuje vlastní recenzní posudek v rámci recenzního řízení v odborném periodiku.
Literatura
  • Doporučená literatura závisí na recenzované publikaci.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Hodnocení student získá po předložení svého posudku na odbornou stať školiteli.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV04