SLOLV05 Popularizační publikační a přednáškové aktivity

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout schopnosti doktoranda popularizovat výsledky své vědecké práce, znalosti o oboru jeho studia a přiblížit tuto problematiku laické veřejnosti publikačním výstupem v populárně vědném časopise nebo přednáškou pro širokou veřejnost.
Výstupy z učení
Po absolvování bude doktorand schopen prezentovat přístupnou formou (v podobě článku nebo přednášky) výsledky své vědecké práce a znalosti o areálu svého zájmu a jeho problémů široké veřejnosti, ať již akademické, ať již neakademické.
Osnova
  • Zapisuje se po dohodě se školitelem, svou práci a publikační nebo přednáškový výstup a jeho formu doktorand konzultuje. Mělo by se jednat alespoň o dvě aktivity, v ideálním případě o jeden popularizační článek a jednu přednášku.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem podle náplně činnosti.
Výukové metody
Příprava textu či prezentace přednášky na základě konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel po uveřejnění publikace či přednesení popularizační přednášky po zavedení do informačního systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.