SLOLV06 Zahraniční studijní stáž II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zisk zkušeností při studiu v zahraničí, navázání kontaktů s příbiznými zahraničními pracovišti, rozšíření obzorů na poli doktorandova výzkumu.
Výstupy z učení
Student absolvuje minimálně tříměsíční stáž na zahraniční univerzitě. V rámci tohoto pobytu absolvuje v zahraničí relevantní výuku a sepíše ze svého pobytu zprávu.
Osnova
  • Možnosti zahraničních pobytů může student konzultovat s Centrem zahraniční spolupráce MU, doporučuje se využít programů jako Erasmus, Ceepus, Freemover apod.
Výukové metody
Zahraniční pobyt, absolvování výuky v zahraničí, závěrečná zpráva.
Metody hodnocení
Student obdrží hodnocení po odevzdání závěrečné zprávy ze třímesíčního pobytu na zahraniční univerzitě.
Informace učitele
http://czs.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV06