SLOLV07 Odborná monografie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po předchozí dohodě se školitelem publikuje odbornou monografii.
Výstupy z učení
Student prokáže svou znalost odborné literatury k danému tématu a schopnost sepsat a k vydání připravit odbornou knihu.
Osnova
  • Na základě pramenů/materiálů a sekundární literatury student připravuje text odborné monografie. Přípravu textu průběžně konzultuje se školitelem. Výsledkem je publikace odevzdaná do tisku.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem.
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě odevzdání textu do tisku ve výše uvedeném typu publikace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV07