TDVDS3 Doctoral seminar III

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Program semináře předkládá pro daný semestr vedoucí semináře. K jednotlivým tématům zpracovávají studenti referáty a připravují se na interpretaci zadané pramenné literatury.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah seminářů doplňují přednášky školitelů a přizvaných odborníků z jiných domácích i zahraničních pracovišť na stanovená témata, ke kterým si studenti připravují diskusní příspěvky. V rámci seminářů doktorští studenti rovněž informují o zpracovaných částech svých disertace a o poznatcích ze zahraničních stáží a pobytů.
Literature
  • zpracovávaná literatura bude zadána na začátku semestru vedoucím semináře
Assessment methods (in Czech)
Zápočet uděluje vedoucí semináře.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: 1x za měsíc.
Information on the extent and intensity of the course: 1 x za měsíc.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/TDVDS3