TDVRF1 Odborný referát I - publikace

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je osvojení schopnosti zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem ke zveřejnění v zahraničním nebo domácím recenzovaném neimpaktovaném vědeckém časopisu.
Osnova
  • Příprava textu průběžně konzultována podle pokynů školitele.
Literatura
  • podle tématu referátu
  • Dle vybraného tématu
Metody hodnocení
Zápočet po uveřejnění a po zavedení do publikačních výsledků v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/TDVRF1