TDVSP1 Speciální přednáška I - Metafora a věda

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
konzultace 5x za semestr 2 hodiny + domácí práce. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Familiarity with English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of this course the student will be able to understand the role of metaphors in science and in the history of science, especially the question of whether metaphors are used (only) to a better understanding of the role of scientific theories, or are necessary to discovery and formulation of basic laws and axioms. This issue becomes clearer contours in studying new metaphors in connection with changes of scientific theories (paradigm shift) and perspektivism. Based on the acquired knowledge the student will be able to explain whether there are specific scientific way to understand metaphors, as opposed to understanding metaphors in philosophy, in poetry and in everyday language. He will be able to interpret selected texts of J. Locke, J. Ortega y Gasset, M. Black, R. Boyd and T. Kuhn.
Osnova
 • Renunciation of metaphors in modern times
 • Creative metaphors (Ortega y Gasset, Black)
 • Metaphors and scientific theories
Literatura
  povinná literatura
 • ORTEGA Y GASSET, José. Eseje o umení. Translated by Paulína Šišmišová. Bratislava: Archa, 1994. 73 s. ISBN 80-7115-076-2. info
 • Metaphor and thought. Edited by Andrew Ortony. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. ISBN 0521296269. info
 • LOCKE, John. An essay concerning human understanding [Locke, 1964]. Edited by A. D. Woozley. London: Collins, 1964. 475 s. info
  doporučená literatura
 • ORTEGA Y GASSET, José. The dehumanization of art, and other essays on art, culture, and literature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1968. info
Výukové metody
assigned reading, discussions
Metody hodnocení
5000 words paper
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Reading list:
 • Hobbes: Leviathan I, chap. IV Of Speech & chap. V Of Reason and Science
 • Locke: An Essay Concerning Human Understanding, III, chap. X, par. 34
 • Mill: System of Deductive and Inductive Logic, V, chap. 5, § 7
 • de Man, Paul: "The Epistemology of Metaphor". In: Sacks, Sheldon (ed.): On Metaphor. Chicago 1979, 11-28.
 • Black: "Metaphor". In: Models and Metaphors, studies in language and philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
 • Black: "More about Metaphor". In: Ortony, Andrew (ed.): Metaphor and Thought. Cambridge 1979.
 • Ortega y Gasset: "The Two Great Metaphors"
 • Ortega y Gasset: "The Dehumanization of art and Ideas about the Novel"
 • Kuhn: "Metaphor in Science". In Metaphor and Thought, edited by A. Ortony Cambridge: Cambridge University Press: 409-19.
 • Boyd: "Metaphor and Theory Change". In A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, 2nd Edition. Cambridge University Press.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.