TDVTO Teze ke státní doktorské zkoušce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je příprava studenta na státní doktorskou zkoušku.
Osnova
  • Student si připraví výklad a obhajobu tří tezí a jedné části chystané disertační práce. Tyto teze si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 týdny před termínem, kdy by chtěl složit státní doktorskou zkoušku, je odevzdá v písemné podobě (každá 3-5 stran včetně literatury) na sekretariát katedry filozofie FF MU a elektronicky předsedovi oborové komise. Teze se tematicky a obsahově nesmějí krýt s tématem disertační práce. Oborová komise filozofie má právo vrátit nedostatečně připravené podklady k přepracování.
Literatura
  • podle tématu tezí
Metody hodnocení
Příprava tezí průběžně konzultována podle pokynů školitele. Zápočet uděluje školitel po přijetí tezí předsedou oborové komise.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/TDVTO