TIM_B_044 Media-akce II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (přednášející)
Garance
prof. ak. soch. Tomáš Ruller
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 326
Předpoklady
Schopnost pracovat s internetovými i tištěnými zdroji v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíl předmětu je seznámení se s klíčovými akčními umělci a jejich signifikantními uměleckými díly. Je uspořádané jako výzkum médií umění akce ve struktuře daných tematických okruhů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl i kolektivních hnutí akčního umění;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v umění akce;
- sestavit textový soubor v souladu s citační normou a odprezentovat referát k vybranému tématu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech jednotlivých umělců;
- aplikovat základní pojmosloví oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla.
Osnova
 • SPACE (External Environment – Architecture / Mental Dimension)
 • 1. Robert SMITHSON, Dennis OPPENHEIM, Richard SERRA, Mike HEIZER, Walter DE MARIA – LAND ART / intervention,
 • 2. Richard LONG, Hamish FULTON, Andy GOLDSWORTHY – LAND ART / participation,
 • 3. CHRISTO, Gordon MATTA-CLARK, Dan GRAHAM – Performing Architecture,
 • 4. Joseph KOSUTH, On KAWARA, Bernar VENET, William ANASTASI, Susan HILLER – CONCEPTUAL ART,
 • 5. Marina ABRAMOVIČ / ULAY, James Lee BYARS – Spiritual Dimension
 • 6. Maya DEREN, Nikolaus LANG, Wolfgang LAIB – Myth and Ritual
 • FIGURE (Body) – (Inner Space / Privacy and Intimity / Emotional Dimension)
 • 1. Chris BURDEN, Vito ACCONCI – Male Body,
 • 2. ORLAN, STELARC, HAN Xiao – Artificial-Cyber-Trans Body,
 • 3. Valie EXPORT, Carolee SCHNEEMAN, Hannah WILKE – Female Body,
 • 4. Yoko ONO, Shigeko KUBOTA, Charlotte MOORMAN, Alison KNOWLES – Female FLUXUS,
 • 5. Sado Maso – Gina PANE, Bob FLANAGAN / Homosexual – FRANCO B, Ron ATHEY,
 • 6. Porn-Prostitute-Erotic – Cossey Fanni TUTTI, Veronica VERA, Lynda BENGLIS, Annie SPRINKLE, Linda MONTANO, Elke KYSTUFEK.
Literatura
  povinná literatura
 • ABRAMOVIĆ, Marina. a Velimir. ABRAMOVIĆ. Marina Abramović: artist body : performances 1969-1998. Milano: Charta, c1998. ISBN 8881581752.
 • WARR, Tracey. a Amelia. JONES. The artist's body. Abridged, rev. and updated [ed.]. New York, NY: Phaidon, 2012. ISBN 9780714863931.
 • OSBORNE, Peter. Conceptual art. New York: Phaidon, 2002. ISBN 9780714839301.
 • Schimmel, Paul & Stiles, Kristine. Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979. London: Thames and Hudson, 1998. ISBN 0500280509
 • Byars, James Lee & Elliott, James & University of California, Berkeley. University Art Museum (1990). The perfect thought : works by James Lee Byars. University Art Museum, University of California at Berkeley, Berkeley, Calif
 • KASTNER, Jeffrey, & Brian WALLIS. Land and environmental art. Abridged, rev., and updated. New York, NY: Phaidon Press, 1998. ISBN 9780714856438.
Výukové metody
1/1 přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování je ve zvoleném termínu prezentovaný referát (15 - 20 min) s obrazovou dokumentací-projekcí, k zápočtu odevzdání seminární práce v digitální formě, celkově minimálně 50 % docházka (případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období).
Případná zkouška probíhá ústní formou k náhodně vybrané otázce ze všech témat daného semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/TIM_B_044